Nyhetsarkiv

Nyheter

2018 > 02

Härmed kallas medlemmarna i Burnäsets Samfällighetsförening till föreningsstämma lördagen den 21 april 2018 kl. 11.00, i Logen på Burnäset.

Följande handlingar kommer att finnas tillgängliga två veckor innan mötet på hemsidan och/eller hos Göran Klaesson Timmersvansen 4:

  • Årsredovisning inkl. Förvaltningsberättelse
  • Revisionsberättelse
  • Förslag till inkomst- och utgiftsstat och debiteringslängd

OBS! Om någon fastighetsägare kommer att företrädas av ombud på stämman glöm inte att ombudet ska ha en fullmakt med sig till stämman från den fastighetsägare som ombudet företräder, blankett hämtar du här.

Om du önskar läga en motion till stämman så ska den var styrelsen tillhanda under februari månad. Motionen skickas till sekretare Göran Klaesson senast den sista februari så styrelsen har möjighet att handlägga motionen inför stämman.

Mall hittar du genom att klicka här

Välkomna
Styrelsen genom
Sekreterare
Göran Klaesson

Läs hela inlägget »

Länkar

-

Senaste nyheter

Arkiv