Skötselplan

Unik flora

Under 2005 togs en ny skötselplan för Burnäset fram av Sören Pettersson från Naturcentrum i Motala. Ett omfattande arbete som finns dokumenterat i Burnäsets Skötselplan.

Skötselplanen innehåller en historisk tillbakablick och en redogörelse för dagens flora och djurliv i stort och i smått. Planen är uppdelad i 33 skötselområden med specifik anvisning för skötsel med mål och åtgärder. 

Dokumentet kan laddas ner via länken/länkarna nedan. Beslut av skötselplan togs på föreningsstämman den 25 mars 2006.


Texten ovan kommer att revideras i samband med att den nya skogsbrukplanen fastställts av föreningsstämman.

1998 gjorde Karin Nykvist och Ulla Pettersson en inventering och sammanställning av Burnäsets Flora. Sammanställningen visar blomningstid och om örten är sällsynt, utrotningshotad eller fridlyst.
Styrelsen har fått tillgång till sammanställning genom Jan Toräng.

Hur floran ser idag vet vi inte och av det skälet skulle styrelsen uppskatta om ni på era promenader tittar lite extra efter örterna och i enklaste form återkopplar till styrelsen. Om det finns någon med ett stort intresse för floran och som vill ta på sig att uppdatera Karins och Ullas sammanställning så var vänlig kontakta styrelsen.

Skötselplanen är under uppdatering, beslut på stämman 2018.

OBS! Stora filer.
Skötselplan
Karta

​Burnäsets Flora
Burnäsets Flora - Karta

Ny skogsbruksplan (förslag).
En ny skogsbruksplan har tagits fram av Linköpings Skogtjänst, planen är daterad Nov 2018 (kan komma justeras framöver), information om skogsbruksplanen lämnades på stämman i april, Huvudansvarige, Leif Johansson har sammanställt föreslagna åtgärder i skogsbruksplanen i en "förenklad beskrivning av arbetsområde 1-7" och "bollat" underlaget med områdesansvariga för att slutligen "låsa" en utgåva 1 inför sommarens extra stämma.

Det är minst fyra syften med den förenklade beskrivningen, 1) att utgöra ett underlag som områdesansvariga ska använda för att informera er medlemmar om planerade åtgärder på respektive arbetsområde, 2) att dokumentera "lokala" önskemål inom respektive arbetsområde/avdelning, 3) att utgöra ett beslutsunderlag för stämman, 4) att utgöra ett beställningsunderlag för samfälligheten till Linköpings Skogstjänst.

Mer information kommer att lämnas i samband med sommarens extra stämma den 25 juli samtidigt som det kommer ges möjlighet att ställa frågor.

Både underlagen finns att läsa här:
Skogsbruksplan, dat nov 2018.
Förenklad beskrivning av arbetsområde 1-7 inkl. "lokala" önskemål.