Logen

Öna-Loge

Samfälligheten äger en loge som kan användas för diverse trevliga verksamheter. Samfälligheten brukar förlägga föreningsstämman dit och där har vi också våra gemensamma fester. På vinter kan logen fungera som förvaringsplats för exempelvis fordon/båtar.

Logen har en försäkring som ska täcka förlust vid brand o dylikt ej olycksfall. Logen kan hyras mot avgift av medlem inom samfälligheten. Hyresavtal finns att hämta hos ansvarig för logen/hämta ner. Observera att städning skall utföras av hyrestagaren. Om städningen är bristfällig debiteras hyrestagaren.

Kontaktperson för Logen

Hyresavtal (kommer senare).

Regler för nyttjande av lada

Reglerna antagna på årsstämma Lördagen den 25 april 2009 kl. 10:30 i Karlsby skola
  • Ladan ska när den inte används vara låst.
  • Nyckel finns hos uthyrningsansvarige Hans Alander, Sågvägen 25, Mobiltelefon:070-246 51 10
  • Det är absolut förbjudet att röka i ladan.
  • Ladan ska efter nyttjande städas och möbler återställas.
  • Eventuella påpekanden från Hans Ydnäs ska följas.
  • Hyror betalas i förskott .
  • Hyresgäst ansvarar för tömning av latrintunna efter hyrestidpunkt/period.

Uthyrning av uppställningsplatser
Priser:

  • 300 kr/termin för medlemmar i Samfälligheten.
  • 700 kr/termin för övriga i mån av lediga platser.

Termin 1/9 – 15/4, intresseanmälan före den 1/7 och man hyr tills vidare.

Om det den 1/7 finns nya intressenter från Samfälligheten kan hyresgäster utanför Samfälligheten sägas upp.

Uthyrning av lokal
Priser:

  • Hyra vid privata fester 300 kr. Endast boende på Burnäset kan hyra.

Arrangemang

Vi har fungerande rutiner för våra arrangemang. På årsstämman framläggs förslag på gemensamma aktiviteter och ansvarig utses för varje aktivitet, exempel på arrangemang är midsommarfirande, bouletävling, mellanfest (utgår ibland) och kräftskiva.

Värt att notera är att festligheter inte är en del av föreningens ändamål och således ligger inte ansvaret på styrelsen utan på den programkommitté som blir utsedd på årsstämman.