Stickvägar

Allmänt

Stickvägar ingår i samfälligheten, Burnäsvägen har en egen Samfällighet ”Burnäsvägens Samfällighet” där vår samfällighet ingår. Underhållet på vägarna görs samtidigt med att Burnäsvägen får sitt årliga underhåll.

För att hålla kostnaden för snöröjningen låg har våra vägar låg prioritet, ingen akut snöröjning sker uatn all snöröjning sker under dagtid. Snöröjningen påbörjas efter större snöfall, en tumregel är att vägen ska plogas när snötjockleken är cirka 8 cm blötsnö och ca. 10-12 cm pudersnö. För komplett vägunderhåll, se Underhålls- och Förnyelseplanen.

Det kan vara svårt att ploga den första gången för säsongen på grund av att vägbanan inte hunnit frysa eller därför att det inte finns någon tillpackad vintervägbana. Mindre snömängder (<10 cm) i början av säsongen kan därför med fördel packas av trafiken.

För allas trevnad visa hänsyn och kör lugnt. Maxfarten är 30 km/h.

Nyckel till bommen på Klavevägen finns för utlåning.

Not: Avgiften för Burnäsets Vägsamfällighet skickas ut till varje fastighetsägare separat.

Ansvarig för stickvägar