Om

Burnäsets Samfällighetsförening 

Med denna hemsida vill vi i Styrelsen för Burnäsets Samfällighetsförening informera dig som medlem och boende i vårt vackra område om Burnäsets historia och vår verksamhet inom samfällighetsföreningen.

Fritidsområde