Verksamhet

Funktioner - Verksamhet

Under den här menyn och dess underflikar beskrivs hur ledning och styrning sker av grönområden inkl. skog, färskvattenanläggning och vägar (ej Burnäsvägen som är egen samfällighet). Inom samfälligheten finns fyra badplatser som sköts av respektive skötselområde, inom området finns en loge som kan användas för gemensamma aktiviteter. Varje år anordnas därutöver vanligtvis två gemensamma arbetsdagar som fastställs av respektive skötelområde efter förslag från styrelsen.