Bad- och Båtplatser

Bad- och Båtplatser

Inom samfälligheten finns ett antal badplatser och småbåtplatser anlagda, dessa hanteras av övergripande av Områdesansvariga och skötselområdena i enlighet med föreningsstämmans beslut.

Vi har fyra badplatser, Älgsundet, Sjöbackavägen, Klavevägen/Timmersvansen och badplatsen utmed Burnäsvägen. För skötseln av badplatserna ansvarar respektive skötselområde. Vid frågor eller osäkerheter gällande bad- och båtplatser kontakta områdesansvariga i första hand. 
Badplatserna är utrustade med livboj. Hjälp oss gärna att tillse att de är i gott skick. Om inte: informera områdesansvariga.

Vi håller snyggt vid badplatserna och alla tar med sitt eget skräp hem. Visa hänsyn och låt t ex inte hunden bada och använd inte eventuella badbryggor som start för vattenskidåkning då andra badande finns där. Ha det så skönt!

Området kring Burnäset i form av vatten och vass tillhör i huvudsak Sveaskog där allemansrätten gäller.