Grannssamverkan

Minska brott

Med polisen som "motor" i Grannsamverkan kan vi tillsammans minska brott och störningar i området.  Skyltar finns uppe för att den presumtive tjuven skall få klart för sig att vi boende är extra uppmärksamma. Om du ser något som "är fel" kontakta våra kontaktpersoner i området Gunilla Lundin, Sågvägen 30 eller Hans Norberg, Stubbvägen 11.

Ett annat snabbt och enkelt sätt att nå ut till alla är att använda "appen", se nedan samtidigt som du håller dig informerat om vad som hänt i vårt område.

"app" i mobilen för bättre grannsamverkan, Samfälligheten har skapat en grupp i en kommunikationsplattformen Coyards som är en plattform för kommunikation inom grannsamverkan. Vår grupp heter Burnäsets Samfällighetsförening där alla i området som vill kan gå med för att få information om hur vi kan hjälpa varandra att hålla koll och även få information från bland annat polisen.

Appen heter app.coyards.se och finns i Appstore och Playbutik. Som partnerkod anger man LFOSTGOTA. Vår grupp heter Burnäsets Samfällighetsförening.

Var och en kan ladda hem appen och begära medlemskap.

SMS-grupp: Vi har även skapat en SMS-larmgrupp dit alla medlemmar kan ansluta sig. Den har som funktion att man kan skicka ett sms till gruppen om man noterar akut (pågående) fara eller brottslighet. Den skapades efter den varma sommaren 2018 då faran för brand i området befarades stor. Vill du ansluta dig: Kontakta Maria Bergstrand, tel. 076-9433820. Läs mer på https://smsgrupp.se

Grannsamverkans sammansättning.​

Information om grannsamverkan

Detta är grannsamverkan

Länksamling - Tips
www.samverkanmotbrott.se
www.polisen.se
www.stoldskyddsforeningen.se
www.lansforsakringar.se/ostgota/forebygg
www.wighsnews.se
www.brottsportalen.se
www.omboende.se 
aktivmotbrand.msb.se