Grannssamverkan

Minska brott

Med polisen som "motor" i Grannsamverkan kan vi tillsammans minska brott och störningar i området.  Skyltar finns uppe för att den presumtive tjuven skall få klart för sig att vi boende är extra uppmärksamma. Om du ser något som "är fel" kontakta våra kontaktpersoner i området Gunilla Lundin, Sågvägen 30 eller Hans Norberg, Stubbvägen 11.


SMS-grupp: Vi har även skapat en SMS-larmgrupp dit alla medlemmar kan ansluta sig. Den har som funktion att man kan skicka ett sms till gruppen om man noterar akut (pågående) fara eller brottslighet. Den skapades efter den varma sommaren 2018 då faran för brand i området befarades stor. Vill du ansluta dig: Kontakta Maria Bergstrand, tel. 076-9433820. Läs mer på https://smsgrupp.se

Grannsamverkans sammansättning.​

Information om grannsamverkan

Detta är grannsamverkan

Länksamling - Tips
www.samverkanmotbrott.se
www.polisen.se
www.stoldskyddsforeningen.se
www.lansforsakringar.se/ostgota/forebygg
www.wighsnews.se
www.brottsportalen.se
www.omboende.se 
aktivmotbrand.msb.se