Hushållssopor

Hushållssopor och grovsopor

Hämtning av hushållssopor sker av Motala Kommun. Vi refererar därför till den Hämtningstablå som varje år sänds till kommunens abonnenter.

Sophanteringen sköts av Motala kommun. Tekniska förvaltningen, VA/renhållning, 0141-225151 renhallningen@motala.se .Tömning sker normalt var 14:e dag. Man kan ha sommar- eller helårsabonnemang.

På Burnäsets område finns ingen plats för grovsopor. Dessa måste man själv ta hand om och forsla till återvinningsstation.