Informationsbroschyr

Köpa/köpt hus? Mäklare?

Nyinflyttad eller funderar du på att köpa hus i vårt område?

Styrelsen i vår förening vill då framföra att du kommer att flytta in i en samfällighetsförening och med det kommer ett visst ansvar och vissa regler att efterleva.

Till mäklare
Vi inom Burnäsets samfällighetsförening är tacksamma om du till blivande fastighetsägare lämnar informationsbroschyren som information. Detta underlättar för oss och för dem vid ägarbyten och de nya ägarna kan känna sig bättre informerade.

Angående copyright av broschyren. Styrelsen för Burnäsets samfällighetsförening ger härmed mäklare med "säljuppdrag", föreningens medlemmar rätten att ladda ner och, vid behov, skriva ut broschyren.

Informationsbroschyren är "hemsidan" sammanställd i ett utskriftsvänligt format (PDF-fil). För att kunna öppna informationsbroschyren behöver du ha Adobe Reader installerat.

Informationsbroschyr hittar du här: