Informationsplikt

Lämna nya uppgifter

Medlemmar som byter adress eller andra kontaktuppgifter ansvarar för att informera sekreteraren om nya/gamla kontaktuppgifter.

Blankett för adress-/namnändring.

När ändring sker från sommarboende till permanentboende måste föreningen meddelas om detta omgående.

Om en fastighetsägare säljer sin fastighet är fastighetsägare (säljare) skyldiga att informera om försäljning skett av fastighet, samt att medlemsavgiften inkommer till samfälligheten i enlighet föreningsstämmans beslut.

Blankett för anmälan om utflytt/inflytt.

Information vid försäljning av fastighet

Om du säljer din fastighet skall du informera den nye ägaren om området och om hur föreningen funkar med årsavgifter, städdagar, hemsida m.m. Meddela styrelsen så vi kan hålla vår medlemsmatrikel uppdaterad samt även hälsa den nye medlemmen välkommen av styrelsen.