Lite trivselregler

Trivsel för alla

Regler för hållande av sällskapsdjur är desamma här som i samhället i övrigt. D.v s. katt ska vara märkt och hund ska vara under tillsyn och inte röra sig fritt. Hundar får inte vistas bland badande vid de gemensamma baden vid vändplanen, Timmersvansen, Sjöbackabadet samt badet vid Älgsundet.

Under badsäsongen får inga båtar finnas enligt markeringar vid Sjöbackabadet samt vid vändplanen.

För allas trevnad bör gräsklippning och andra åtgärder som kan störa grannen inte ske mellan följande tider under perioden 15 maj till 15 september: fredagar från klockan 18.00 till lördagar klockan 10.00 samt lördagar från klockan 17.00 till söndagar klockan 10.00.

Camping

Vi tillåter inte tältning eller camping med husvagn/husbil på föreningens område. Vi har en förbudsskylt uppsatt men vi bör kontrollera att det följs