Post

Posthantering

Envar på Burnäset svarar för sin egen brevlåda. Styrelsen föreslår att boende vid respektive stickväg går samman och köper in postlådor, övrigt material och bygger en gemensam ställning för postlådorna.

Föreningen har en postlåda vid logen.
OBS! Lådan töms inte regelbundet, skicka gärna e-post om det är något brådskande.