Uppdaterade dokument 2022

Skötselplan

Unik flora

Skogsbruksplan 
En ny skogsbruksplan togs 2018 fram med hjälp av Ulf Backman, Linköpings Skogtjänst. Huvudansvarige, Leif Johansson sammanställde föreslagna åtgärder i skogsbruksplanen i en "förenklad beskrivning av arbetsområde 1-7" .

Det är minst fyra syften med den förenklade beskrivningen, 1) att utgöra ett underlag som områdesansvariga ska använda för att informera er medlemmar om planerade åtgärder på respektive arbetsområde, 2) att dokumentera "lokala" önskemål inom respektive arbetsområde/avdelning, 3) att utgöra ett beslutsunderlag för stämman, 4) att utgöra ett beställningsunderlag för samfälligheten till Linköpings Skogstjänst.

Både underlagen finns att läsa här:
Skogsbruksplan, dat nov 2018.
Förenklad beskrivning av arbetsområde 1-7 inkl. "lokala" önskemål.

Tidigare skötselplaner:
2005
togs en ny skötselplan för Burnäset fram av Sören Pettersson från Naturcentrum i Motala. Ett omfattande arbete som finns dokumenterat i Burnäsets Skötselplan.

Skötselplanen innehåller en historisk tillbakablick och en redogörelse för dagens flora och djurliv i stort och i smått. Planen är uppdelad i 33 skötselområden med specifik anvisning för skötsel med mål och åtgärder. 

Dokumentet kan laddas ner via länken/länkarna nedan. Beslut av skötselplan togs på föreningsstämman den 25 mars 2006.

1998 gjorde Karin Nykvist och Ulla Pettersson en inventering och sammanställning av Burnäsets Flora. Sammanställningen visar blomningstid och om örten är sällsynt, utrotningshotad eller fridlyst.
Styrelsen har fått tillgång till sammanställning genom Jan Toräng.

Hur floran ser idag vet vi inte och av det skälet skulle styrelsen uppskatta om ni på era promenader tittar lite extra efter örterna och i enklaste form återkopplar till styrelsen. Om det finns någon med ett stort intresse för floran och som vill ta på sig att uppdatera Karins och Ullas sammanställning så var vänlig kontakta styrelsen.

Skötselplan
Karta

​Burnäsets Flora
Burnäsets Flora - Karta