Båtramp

Allmänt

Vid badplatsen utmed Burnäsvägen har vi en ramp för iläggning och upptagning av båtar. Rampen kan användas av utomstående mot en frivillig avgift på 20kr. Vid frågor eller osäkerheter kring båtrampen kontakta områdesansvarig i första hand.