Fiske- och kräftvatten

Fisk

Fiske på samfällighetens gemensamt ägda vatten från badbryggorna är förbjudet och fiske från båtbryggorna får endast ske med metspö. På samfällighetens gemensamt ägda vatten (6,95 ha) får vi fiska med nät och från båt. Nätets längd får ej överstiga
75 m och nätet skall utmärkas med 2 plastflaskor eller dylikt som skall förses med fastighetsbeteckning. Nätet skall tas upp dagligen. Vi skall undvika att använda nät under våren då fisken leker. Reproduktionen försämras.

Se Östergötlands Sportfiskeguidning och Borens Fiskevårdsområdesförening för regler avseende fiskekort i Salstern (Exkl. samfällighetens vatten).
 

Kräftor

Föreningen arrenderar kräftvatten av Östergötlands Sportfiskeguidning (Sveaskog), ansvariga fördelar lotter, bestämmer datum för fisket och sköter kontakterna med   Östergötlands Sportfiskeguidning i dessa frågor. Säsongen är första onsdagen i augusti till 31 december. Vi måste märka våra burar med namn och telefonnummer.

Not: Östergötland Sportfiskeguidning bildades år 2000. 
Verksamheten är lokaliserad i Rejmyre, beläget mellan Norrköping – Finspång – Katrineholm. Den bidragande orsaken till att företaget startades var att Sveaskog AB (f d Domänverket) sökte en lokal entreprenör som skulle förvalta deras fiskevatten i det område som tidigare var Finspångs Revir.

Samarbetet mellan Östergötlands Sportfiskeguidning och Sveaskog innebär att Östergötlands Sportfiskeguidning säljer fiskekort och andra fiskeupplåtelser på Sveaskogs vatten på ovan angivna område.

Kontaktpersoner kräftvatten/lotter