Stickvägar

Allmänt

Stickvägar ingår i samfälligheten, Burnäsvägen har en egen Samfällighet ”Burnäsvägens Samfällighet” där vår samfällighet ingår. Underhållet på vägarna görs samtidigt med att Burnäsvägen får sitt årliga underhåll.

För att hålla kostnaden för snöröjningen låg har våra vägar låg prioritet, ingen akut snöröjning sker utan all snöröjning sker under dagtid. Plogning utföres i samband med Burnäsvägens plogning. För komplett vägunderhåll, se Underhålls- och Förnyelseplanen.

För allas trevnad visa hänsyn och kör lugnt. Maxfarten är 30 km/h.

Not: Avgiften för Burnäsets Vägsamfällighet skickas ut till varje fastighetsägare separat.

Ansvarig för stickvägar