God Jul och Gott Nytt År tillönskas föreningens alla medlemmar

Så här i slutet av året vill styrelsen tacka all medlemmar och rikta ett extra stort tack till kommittéer och till alla övriga medlemmar som arbetat och bidragit till att utveckla samfälligheten. Styrelsen vill samtidigt också passa på att tillönska oss alla på Burnäset ett riktigt bra år 2015.

Styrelsen är inne i bugetarbetet och upprättande av verksamhetplanen för 2015 så, hur vill Du utveckla området och ha Burnäset? Har Du idéer och önskemål? Hör gärna av Dig till styrelsen med ett mail då det är viktigt att det inte "bara" blir en styrelsefråga hur Vi vill ha det i vårt område, lekplats, badbryggor, fotbollsplan, rensa stigen runt området, bygga om logen etc. Att investera i vårt område kostar en slant men för att möjliggöra det är det viktigt att vi lyfter upp idéer som kan föreslås årsstämman för beslut.

I och med att året avslutas så påminner vi även om att eventuella motioner till årsstämman måste vara inlämnade till styrelsen senast den sista februari. 

Styrelsen genom
Ordförande
Leif Johansson

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter