Nyhetsarkiv

Nyheter

2017 > 03

Härmed kallas medlemmarna i Burnäsets Samfällighetsförening till föreningsstämma lördagen den 29 april 2017 kl. 11.00, i Logen på Burnäset.

Följande handlingar kommer att finnas tillgängliga två veckor innan mötet på hemsidan och/eller hos Göran Klaesson Timmersvansen 4:

  • Årsredovisning inkl. Förvaltningsberättelse
  • Revisionsberättelse
  • Förslag till inkomst- och utgiftsstat och debiteringslängd

OBS! Om någon fastighetsägare kommer att företrädas av ombud på stämman glöm inte att ombudet ska ha en fullmakt med sig till stämman från den fastighetsägare som ombudet företräder.

Välkomna
Styrelsen genom
Sekreterare
Göran Klaesson

Läs hela inlägget »

Vi har nu återupptaget arbetet med att slutföra restaureringen och behöver hjälp med att ta hand om allt ris som ska samlas ihop i högar.

Datum: Söndag 9 april
Tid: kl:09:30
Plats: Samling vid Burnäsets loge

Föreningen kommer att bjuda på enklare förplägnad och för att "korven" ska räcka till alla behöver vi ta upp anmälan.
Anmälan görs senast torsdagen den 6 april till Göran Klaesson, tel:  070-5411144 men enklast för mig är om ni anmäler er via mail;  goran.klaesson@telia.com

Lite info: Vi har märkt upp stängslets dragning och kommer påbörja arbetet med stängslet nu i helgen den 1 och 2 april.
 
Välkomna önskar Skogskommittén genom
Göran Klaesson

Läs hela inlägget »

Länkar

-

Senaste nyheter

Arkiv