Nyhetsarkiv

Nyheter

2015 > 05

För kräftfiske i Burnäsets samfällighetsförenings vatten och arrenderat vatten enligt avtal med Östergötlands Sportfiskeguidning (Sveaskog) gäller följande:
Objekt: Sjön Salstern enligt märkning av lotter 1-60, 50 löpmeter/lott.
Period:  2015-08-05 kl.17.00 - 2015-12-31 kl. 24.00.
Anmälan: Om intresse för kräftfiske finns (Medlemmar), anmäl er till: Marie & Gunnar Wadsby Stubbväg. 2 , kontaktuppgifter "klicka här".

Avgift: 300 kr./lott skall betalas in på Burnäsets Samfällighetsförenings bankgironummer:  5490-1376 senast 2015-07-15.

Fiske får ske alla dagar i veckan med högst 10 burar/lott och dygn. Styrelsen utgår ifrån att de som hyrde lotter år 2014, behåller samma lott i år. Har ni inte för avsikt att hyra någon kräftlott i år, vänligen hör av dig till Marie el Gunnar Wadsby omgående så någon annan medlem kan erbjudas hyra aktuell lott.

För nytillkomna medlemmar i samfällighetsföreningen, ta kontakt med ovanstående för tilldelning av kräftlott. Det går även bra att hyra mer än en fiskelott.

Not, Samfälligheten är skyldig att kunna rapportera fångad volym enligt arrendeavtal varför varje medlem som hyr en kräftlott ombedes skicka ett mail med uppgift om volym fångade kräftor till kräftkommittén (Marie & Gunnar Wadsby).

Styrelsen genom
Ordförande
Leif Johansson

Läs hela inlägget »

Länkar

-

Senaste nyheter

Arkiv