Nyhetsarkiv

Nyheter

2016 > 04

Nu är det dags, Lördagen den 23/7 kl. 12.00 startar sommaren bouleturnering.

 • Anmäl helst hela lag men det är absolut inget krav, "singlar" som anmäler sig paras ihop till lag efter anmälan.
 • Förtäring medtages av var och en.
 • Avgift 20 kronor/ deltagare.
 • After-Boule i ladan på kvällen.
  Samling kl. 19.00
  - Dryck medtages men kokkorv finns att köpa.

Anmälan görs senast 20/7 till Hans Norberg.

Hans Norberg genom
Göran Klaesson


Läs hela inbjudan här.

Läs hela inlägget »

På söndag den 10 april kommer Vattenkommittén att stänga av vintervattnet på följande stickvägar/vattenposter:

 • Klavevägen
 • Stubbvägen
 • Barkvägen
 • sjöbackavägen.

Åtgärden görs för att byta ett antal ventiler i stora vattenverket, vi har under vintern haft ett "läckage" på ca. 500 liter per dygn som behöver åtgärdas innan sommarvattnet sätt på. Arbetet är beställt av Bravida som kommer kommar att utföra arbetet under kommande vecka. Det som eventuellt kan "sinka" arbetet är om ventiler inte är standard och finns i lager hos Bravida utan måste beställas.

När åtgärderna är klara kommer sommarvattnet att sättas på så snart det bara är möjligt.
 
OBS! För att minimera vår arbetsinsats och undvika förseningar av ingångsättningen av sommarvattnet ber vi Er alla kontrollera så att ni inte har några ventiler öppna. Om någon ventil skulle vara öppen är risken stor att vi uppfattar det som ett läckage på systemet och tvingas stänga ner sommarvattnet igen för att påbörja flesökning, tack för er förståelse och hjälp.
 
Vattenkommittén genom
Ordförande
Leif Johansson

Läs hela inlägget »

En justering har gjorts i Utgifts- och inkomststat 2016. Under punkt 5.7, stängslets placering i meter har ökats från 15 till 20 meter från tomtgräns. Justeringen är gjord med anledning av ett utslag i Miljödomstolen avseende "20 meter skyddsavstånd mellan häst och planlagt område (fastighet)". Det finns inget hinder mot att en särskild överenskommelser träffas mellan enskild fastighetsägare och ägaren av hagen för stängslets placering närmare än 20 meter från fastigheten.

Justerat underlag finns att hämta via länken nedan.

Nu finns handlingarna till föreningsstämman att ladda ner här på hemsidan. Underlagen finns under Menyn: Arkiv-Ladda Ner och 2016 Föreningstämma. Styrelsens hoppas och önskar att ni alla tar del av underlagen och deltar på föreningsstämman lördagen den 16 april 2016 klockan 11.00 i Logen och aktivt deltar i beslut och framför era synpunkter.

Har frågor och funderingar på underlaget så dra er inte för att kontakta någon av oss i styrelsen.

Not: För att ha rösträtt på stämman ska du äga fastigheten i gemensamhetsanläggningen Burnäset Samfällighetsförening (Motala Karlsby GA:1). Är ni två eller flera delägare och inte samtliga är närvarande på stämman, behöver den/de som är närvarande på stämman fullmakt att företräda den andre/de andra. Går du själv? Be den/de delägare som inte kommer att närvara på stämman skriva fullmakt för dig att företräda dem och ta med dig fullmakten, så får du rösta! 

Glöm inte heller att anmäla er till städdagen som äger rum söndagen den 17 april.

Välkomna
Styrelsen genom
Ordförande
Leif Johansson

Läs hela inlägget »

Lite information till Dig som är boende på Burnäset.

Via länken nedan "Läs mer här" kand du läsa statistik över inbrott i länet. I pdf-filen (Inbrott från polisen mars 2016) finner du stapeldiagram och information om i vilken del av respektive kommun som villa- och lägenhetsinbrotten har ägt rum i under mars 2016.

Läs mer här

Gunilla Lundin, samordnare grannsamverkan
genom
Ordförande
Leif Johansson

Läs hela inlägget »

Nu är det dags igen att ta ett tag med uppsnyggning i våra marker efter vindfällor och röjning som skogskommittèn gjort under vintern.

Vi har bara fått positiva erfarenheter av våra arbetsdagar, man lär känna varandra och tycker det är trevligt.
Lättare förtäring kommer att utspisas.
Väl mött söndagen 17 april kl 9:30  samling vid ladan.
 
Viktigt: Anmälan till Göran senast 14/4   mail goran.klaesson@telia.com

Skogskommittén genom
Göran Klaesson

Läs hela inlägget »

Länkar

-

Senaste nyheter

Arkiv