Nyhetsarkiv

Nyheter

2018

En reviderad medlemsmatrikel är inlagd under rubriken Om Samfälligheten-Medlemsmatrikel. Om ni ser något fel, eller om ni ändrar adress, mail, eller telefonnummer, vänligen meddela mig. Det finns även en blankett för ändringar på hemsidan som kan användas (under Informationsplikt).
SMS-gruppen är nu uppe i 50 medlemmar vilket är bra, men styrelsen hoppas att fler ansluter sig! Meddela mig ditt namn och mobilnummer, eller gå själv in via den länk som skickats ut via mail eller post.
Information om GDPR är inlagd på hemsidan under rubriken Medlemsmatrikel.
Gott Nytt År! /Maria Bergstrand

Läs hela inlägget »

Nu har Anders ”fårbonde” hämtat hem fåren för i år och allt gick bra.
Tack framförallt till fårkommittén för god djurvård på Burnäset!

Läs hela inlägget »

Lördag den 20 oktober har vi en arbetsdag i Burnäset.
Vi samlas kl 9:00 vid ladan för arbetsgenomgång. Vi avslutar med sedvanlig korvgrillning.
Anmälan till Göran på mail goran.klaesson@telia.com el tel. 070-541144 senast torsdag 18 oktober.
Väl mött till en härlig dag tillsammans!

Läs hela inlägget »

Det finns några nya bilder under galleriet, senast tillagt några arbetsbilder på skogskommittén. Har ni bilder ni vill ha publicerade är ni välkomna att skicka till mig. Tänk på intregiteten, den som syns på bilden ska ha givit sin tillåtelse.
maria_bergstrand@telia.com

Läs hela inlägget »

Flyttningen av fåren mellan hagarna planeras så att betet utnyttjas så bra som möjligt. I år var det planerat att fåren skulle beta av bakom ladan och Sjöbackabadet tidigare på sommaren och då baggen skulle komma så var det lämpligt att fåren skulle vara vid Burnäsvägen inför badsäsongen.  Baggen var planerat att komma vid midsommartid men p. g. a. sjukdom i besättningen hemma vid Styra så blev baggarna satt i ”karantän” och därför blev det förskjutning av ankomsten till Burnäset på ca i månad.
Som vi alla vet så har det varit en torr sommar med lite nederbörd och det har gjort att betet vid Burnäsvägen är slut tills det kommer nederbörd. Djurens välmående går i första hand och därför så flyttas fåren över till Sjöbackabadet där det finns skapligt med bete i form av torrt gräs och sly.
Baggen kommer att vara kvar till slutet av augusti.
Om det är någon som känner obehag av fåren så kan boende på Sågvägen ta stigen genom skogen till badet och boende på Sjöbackavägen, Barkvägen och Stubbvägen kan bada vid ”grusplan”.
Fårkommittén

Läs hela inlägget »

Nu har baggen anlänt till Burnäset och hela fårskocken flyttas till Sjöbackabadet tisdag kväll. Baggen ser speciell ut med mycket ljusbrun kropp och helt svart skalle. Han ser snäll ut men ska behandlas med respekt. Föräldrar skall vara uppmärksamma på och ta ansvar för barnen att fåren finns på väg till badet. Med största sannolikhet går fårskocken åt sidan vid passage men man ska vara försiktig.
/Fårkommittén genom Carl-Johan Böttinger.

Telefonnummer till fårkommittén och dess hjälpherdar finns i "Kontaktuppgifter" under menyn "Om Samfälligheten".

Läs hela inlägget »

Kräftknytis på Burnäsets loge kl. 19.00. Medtag egna kräftor och dryck, och ett glatt humör! Ta gärna med ett par vänner. Välkomna!
Anita & Palle
Maggan & Janne

Läs hela inlägget »

•Lördagen den 21/7
 Start kl. 12.00.
•Anmäl helst hela lag
Singlar som anmäler sig paras ihop efter anmälan
•Förtäring medtages
•Avgift 20 kronor/ deltagare
•Anmälan görs senast 19/7 till Hans Norberg:
- 070-5209302 (gärna SMS)
•Först till 8 gäller eller enligt överenskommelse beroende på antal lag
After-Boule startar när tävlingen är slut vid bouleplan. Dryck och mat medtages. Grill finns. Dåligt väder = Logen.

Läs hela inlägget »

Nu börjar det närma sig midsommar. Här kommer en preliminär plan för midsommarfirandet. Det kommer med andra ord vara precis som tidigare år.
14.40 Vi klär och reser midsommarstången tillsammans
15.00 Dans kring midsommarstången
Småtävlingar, eget fika, tipspromenad, lotterier
16.00 (ca) Prisutdelning. Rätta svaren från tipspromenaden. Lotteridragning. Fiskdamm.

Vi kommer behöva hjälp med att hitta blommor. Ta gärna en promenad och plocka vad ni kan hitta imorgon kväll eller fredag morgon och ställ utanför logen. Förhoppningsvis har vi hunnit ställa dit hinkar att ställa blommorna i, men i annat fall kanske ni kan ta med egna hinkar. Vatten finns där.
Hoppas att väderprognosen håller så att det blir uppehåll och kanske lite sol under vårt firande. Blir det regn så kommer vi fira inne i logen.

Vi ses på fredag!

/ Claes och Maria
 

Läs hela inlägget »

Boule

From tisdag den 15 maj börjar vi med att regelbundet spela boule.
 
Vi ses kl 17.00 varje tisdag under sommaren och spelar boule.
 
Alla är hjärtligt välkomna.
 
Hans.

Läs hela inlägget »

Nu är det dags, söndagen den 13 maj klockan 11.00 kommer Anders och Susanne från Styra Lantbruk och släpper ut fåren på våra fina ängar.

Alla är varmt välkomna att komma och hälsa lammen och deras mammor välkomna till Burnäset där här sommaren. Grillar är tända och var och en är välkomna att ta  med sig vad man önskar grilla, dricka. (OBS! Ingen korv finns till försäljning i år).

 

Varmt välkomna
Styrelsen genom sekreterare
Göran Klaesson

Läs hela inlägget »

Fårkommittén
Ledamöter är:

 • Carl-Johan Böttinger tel. 0703 795610
 • Birgitta Böttinger tel. 0705 419503
 • Sören Karlsson tel. 0706 309567
 • Jan Toräng tel. 0733 395440.

Kommitténs uppgift är att:

 • vara en länken mellan samfälligheten och fårbönderna Anders och Susanne,
 • regelbundet inspektera stängslet, justera och täta öppningar under stängslet,
 • mäta högspänningen och tillse att spänningen inte kortsluts på grund av t.ex. hög växtlighet,
 • spänna eltråden vid behov,
 • tillse att vattenkar och slangar är på plats och att fåren har tillgång till färskt vatten, 
 • avgöra i vilken ordning och när hagarna ska betas med hänsyn till betestryck,
 • bilda sig en uppfattning om hur många får betet tål med hänsyn tagen till torka, betes beskaffenhet och det ska göras i samråd med fårbönderna,
 • upprätta en lista på tomtägare som är villiga att hjälpa till och kan kallas in med ett par dagars varsel vid tex byte av hage,
 • agera då medlemmar rapporterar ”konstigheter” bland fåren,
 • ofta vistas bland fåren, snacka med dem och ibland bjuda godis för att underlätta "samarbetet" mellan herdarna och fåren vid exempelvis flyttning av fåren mellan hagarna.
Fårkommittén kommer att behöva hjälp av ett antal ”hjälpherdar” så ni som känner för att hjälpa till tag gärna kontakt med någon av ovanstående ledamöter.

Styrelsen genom
Sekreterare
Göran Klaesson 
Läs hela inlägget »

I år samlas vi vid bouleplan klockan 19.30 måndagen den 30 april, brasan tänds vid 20.00. Grill finns men var och en tar med sig egen korv o dryck, ta gärna med kratta eller grepe som tål värme.
 
Alla varmt välkomna
Hans Norberg genom
Göran Klaesson

Läs hela inlägget »

Utgifts- och inkomststat 2018 är uppdaterad enligt beslut på årsstämman och finns att ladda ner i menyn Arkiv-Ladda Ner under 2018 Föreningsstämma.

Styrelsen genom
Sekreterare
Göran Klaesson

Läs hela inlägget »

Tänkte passa på att flagga för vårens naturvårdsdag/arbetsdag
söndagen den 22 april kl 9:30 samlas vi i ladan.
Anmäl er till Göran på e-post eller telefon 070-5411144
Sista anmälningsdag torsdagen 26 oktober.

Skogskommittén genom 
Sekreterare Göran Klaesson

Läs hela inlägget »

Vattenkommiten kommer att påbörja arbetet med att få igång sommarvattnet nu på lördag den 14 april. Vi planerar att rengöra vattenmagasinet som därefter fylls upp. Om vädret tillåter (tror vi) kommer kommittén att slutföra arbetet efter stämman den 21/4.

Upprop, se till att inga ventiler är öppna.

Vattenkommittén
Genom Göran Klaesson

Läs hela inlägget »

Nu finns handlingarna till föreningsstämman att ladda ner här på hemsidan enligt tidigare kallelse. Underlagen finns under Menyn: Arkiv-Ladda Ner och 2018 Föreningstämma. Styrelsens hoppas och önskar att ni alla tar del av underlagen och deltar på föreningsstämman lördagen den 21 april 2018 klockan 11.00 i Logen och aktivt deltar i beslut och framför era synpunkter.

Not: Kallelsen har uppdaterats.

Har ni frågor och funderingar på underlaget så dra er inte för att kontakta någon av oss i styrelsen.

Not: För att ha rösträtt på stämman ska du äga fastigheten i gemensamhetsanläggningen Burnäset Samfällighetsförening (Motala Karlsby GA:1). Är ni två eller flera delägare och inte samtliga är närvarande på stämman, behöver den/de som är närvarande på stämman fullmakt att företräda den andre/de andra. Går du själv? Be den/de delägare som inte kommer att närvara på stämman skriva fullmakt för dig att företräda dem och ta med dig fullmakten, så får du rösta! 

Välkomna
Styrelsen genom
Sekreterare
Göran Klaesson

Läs hela inlägget »

Rishögarna som ligger utmed Sågvägen och Barkvägen kommer att flisas upp och köras iväg med början på måndag den 19 mars.

Skogskommittén genom
Göran Klaesson

Läs hela inlägget »

Härmed kallas medlemmarna i Burnäsets Samfällighetsförening till föreningsstämma lördagen den 21 april 2018 kl. 11.00, i Logen på Burnäset.

Följande handlingar kommer att finnas tillgängliga två veckor innan mötet på hemsidan och/eller hos Göran Klaesson Timmersvansen 4:

 • Årsredovisning inkl. Förvaltningsberättelse
 • Revisionsberättelse
 • Förslag till inkomst- och utgiftsstat och debiteringslängd

OBS! Om någon fastighetsägare kommer att företrädas av ombud på stämman glöm inte att ombudet ska ha en fullmakt med sig till stämman från den fastighetsägare som ombudet företräder, blankett hämtar du här.

Om du önskar läga en motion till stämman så ska den var styrelsen tillhanda under februari månad. Motionen skickas till sekretare Göran Klaesson senast den sista februari så styrelsen har möjighet att handlägga motionen inför stämman.

Mall hittar du genom att klicka här

Välkomna
Styrelsen genom
Sekreterare
Göran Klaesson

Läs hela inlägget »

För kännedom, jaktlaget som har jaktmarken på marken som gränsar till vårt område kommer bedriva jakt söndagen den 21 januari med start klockan 08:00 och fram till runt 10:00.

Jaktlaget kommer sätta ut skyltar med att jakt pågår. Det kan bli aktuellt att någon ur jaktlaget passerar vårt område för att komma ut till gamla området (ute på udden), vid passage ska hundar vara kopplade och gevär "brutna" dvs säkrade.

OBS! Ingen jakt kommer att förekommer på vår mark.

Ordförande
Leif Johansson

Läs hela inlägget »

Nu har vi fått resultatet från vinterns vattenprov, provet visade bästa tänkbara resultat, dvs dricksvattnet är tjänligt.  Läs rapporten under menyn Verksamhet/Vattenanläggning.

Vattenkommittén genom
Sekretetare
Göran Klaesson.

Läs hela inlägget »

Länkar

-

Senaste nyheter

Arkiv