Upprop - Valberedningen

Hej alla föreningsmedlemmar.
Valberedningen har börjat sitt arbete inför årsstämman 2017 och vill därför göra ett upprop om hjälp från er att inkomma med förslag på både en ny kassör, ledamöter och ordförande (ordförande väljs på ett år i taget).

Vår kassör sedan många år tillbaka har meddelat att han lämnar sin post och vi söker en ersättare för honom med intresse för föreningen och dess ekonomi.
Alla ni som är intresserade av att arbeta i styrelsen eller kommittéer hör av er till valberedningen eller om ni har tips på någon lämplig kandidat. Läs gärna vidare här på hemsida där ni kan hitta vilka kommittéer och arbetsgrupper som  finns i samfälligheten.

Ni kan nå oss via mejl eller telefon som ni hittar under Menyn/Om Samfälligheten/Kontakuppgifter. Saknar ni lösenord kontakta styrelsen, Under Menyn/Om Samfälligheten/Kontakta oss kan du erhålla ett lösenord på nytt.

Valberedningen genom
Sekreterare
Göran Klaesson

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter