Stort tack

Vårstädning den 25 april 2015, Ett stort tack till alla som hade möjlighet att delta vid vårstädningen. Mycket ris släpades och eldades vilket bidrar till att göra grönområden och skog tillgänglig för oss alla.

Ordinarie föreningsstämma hölls den 26 april 2015 i Logen på Öna. Ett stort tack till alla medlemmar som deltog på stämman och bidrog till en bra dialog på mötet. Årsstämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt här på hemsidan och på anslagstavlorna i området när protokollet blivit granskat och godkänt enligt beslut på stämman. Så snart protokollet är klart så kommer även hemsidan uppdateras med den nya styrelsen, revisorer, "bemanningen" i de olika kommittéerna och på övriga poster.

Styrelsen genom
Ordförande
Leif Johansson 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter