Nyhetsarkiv

Nyheter

2015 > 08

Protokoll från sommarens extra föreningsstämma och informationsmöte finns nu tillgängligt under Menyn Arkiv-Ladda Ner, protokollen finns även anslagna på samfällighetens två anslagstavlor på Burnäset.

Styrelsen genom
Ordförande
Leif Johansson

Läs hela inlägget »

Som styrelsen informerat om på föreningsstämmorna 2014 och 2015 så är det mycket skräp i form av gamla båtar, kanoter och bryggrester utmed samfällighetens stränder och på våra badplatser. För att komma till rätta med detta så har styrelsen som nämnts tidigare haft en kontakt med kommunjurist och kronofogde om hur vi ska kunna gå vidare med att ”kravställa” märkning av båtar. Efter att uppmärkning skett kan vi påbörja en städning av stränderna och via kronofogden "ansöka om handräckning" när det är dags att bli av med omärkta båtar etc..

Styrelsen har enligt råd från  kommunjurist och kronofogde tagit fram ”ägarbrickor” som finns att hämta i en plastficka på anslagstavlan vid Sågvägen (kontrollera så ni tar rätt bricka med Er adress på). Enligt beslut på samfällighetens informationsmöte den 30 juli 2015 så ska alla alla som har båt / kanot / brygga märka upp sina objekt utmed stränderna senast 1 september 2015 med sin ”ägarbricka”. Lägg gärna ägarbrickan i en plastpåse och bind fast påsen väl synlig på objektet (ägarbrickan går att delas upp i fyra mindre brickor om man har flera objekt.

Styrelsen kommer sen att inventera de stränder och badplatser som tillhör samfälligheten inför städdagen lördagen 17 oktober och på städdagen ska vi med gemensamma krafter samla ihop omärkta objekt för för att därefter ansöka om handräckning hos kronofogmyndigheten.

Har ni frågor så kontakta Johnny Thorén i styrelsen.

Styrelsen genom
Ordförande
Leif Johansson​

Läs hela inlägget »

Länkar

-

Senaste nyheter

Arkiv