Nyhetsarkiv

Nyheter

2016 > 07

På Burnäset
Datum: fredagen den 29 juli
Klockan: Kl. 14:30 – 17:30
Plats: Logen

Utställare:
ENJO, Rengöringsprodukter
Clear Wiew, Myggdörrar/Fönster
Zebraglas, Inglasningar o Markiser
Connys Skog o Trädgård

Styrelsen hoppas på stor uppslutning så kanske det här kan vara starten på något nytt och återkommande arrangemang inför varje sommarmöte.

Varmt välkomna, 
Styrelsen genom
Sekreterare Göran Klaesson

Läs hela inlägget »

Välkomna på informationsmöte i Logen fredagen den 29 juli
klockan 18:00.

DAGORDNING - INFORMATIONSPUNKTER

 1. Mötets öppnande
 2. Förslag till informationspunkter.
 3. Sekreterare
 4. Information: 
  1. Beteshagar
  2. Skogskommittén
  3. Vattenkommittén
  4. Vägar
  5. Ekonomi, utfall och prognos 2016
  6. Grannsamverkan
  7. Städdag i höst
  8. Övrigt/Frågor
 5. Mötets avslutande 

 
Välkomna
Styrelsen genom
Sekreterare
Göran Klaesson

Läs hela inlägget »

Länkar

-

Senaste nyheter

Arkiv