Nyhetsarkiv

Nyheter

2015

Ja, då är det snart dags att stänga av vattnet för säsongen! Avstängningen kommer ske helgen V46 (14-15 november) och i samband med avstängningen så kommer Bravida att byta ett antal tomtserviser. Vintervatten finns för hämtning vid "tappställena" utmed varje stickväg. När det är dags att släppa på igen meddelar vi det i god tid här på hemsidan! Om det det finns risk för att tjälen kommer i marken innan helgen vecka 46 så kan vi tvingas att stänga av vattnet tidigare än planerat.

För att undvika att ledningar och vattenlås fryser sönder under vinterhalvåret vill vi påminna er att tömma dessa på vatten. Ledningar som inte är isolerade löper risk att frysa sönder då de exponeras för kyla.

Vattenkommittén genom
Ordförande
Leif Johansson

Läs hela inlägget »

Lite information till Dig som är boende på Burnäset.

 

I den bifogade pdf-filen (Inbrott från polisen juli och augusti 2015) finner du stapeldiagram och information om i vilken del av respektive kommun som villa- och lägenhetsinbrotten har ägt rum i under juli och augusti.
Läs mer här

Tips:
Skadeförebyggande tips – stöld: Nu startar högsäsongen för båttjuvar. Men med små medel kan du minska risken för båtstöld. Läs mer här

Skadeförebyggande tips - brand: En fungerande brandvarnare räddar liv!
Via denna länk kan man lägga in en påminnelse om att testa brandvarnaren: aktivmotbrand.msb.se

Skadeförebyggande tips - vatten: Att renovera eller bygga badrum är en stor investering och det är viktigt att ta reda på fakta om vilka regler som gäller först. Läs våra tips om hur du kan förebygga vattenskador:  Undvik vattenskador Och du är varmt välkommen att ta en personlig kontakt med Karin Brogren (tel 013-29 05 14)

Skadeförebyggande tips - trafik: Med tre enkla regler minskar du radikalt risken att skada dina medtrafikanter eller dig själv:
- Använd bilbälte! 
- Håll hastigheten! 
- Kör nykter!

När det råder vinterväglag tänk också på att : 
- Hålla avståndet till framförvarande bil!
- Anpassa hastigheten till väglaget!

Läs mer om tips och råd för att förebygga skador på www.lansforsakringar.se

Kontaktperson, Grannsamverkan Gunilla Lundin genom 
Orförande
Leif Johansson

Läs hela inlägget »

Cirka 50 glada "Burnäsare" kom och utförde ett mycket bra arbete under städdagen. Många händer ger ett gott resultat samtidigt som man lär känna en granne som man kanske inte träffat eller sett tidigare. På bilden ser vi ett "gäng" som tar hand om ris efter skogskommittén som tagit ned träd och öppnat upp kring Sjöbackabadet för att släppa in lite värmande sol efter ett dopp eller för en mysig grillkväll. Efter ett väl förättat arbete bjöds det på korv.

Tack så mycket
Styrelsen 0 Skogskommittén genom
Ordförande
Leif Johansson

Läs hela inlägget »

Årets bouleturnering ägde rum 23 juli under perfekta väderförhållanden. Turneringen hade lockat 15 lag som delades in i 4 grupper.
Läs mer här.....

Läs hela inlägget »

Nu är det hög tid att anmäla ER till höstens röjar- och städdag.
Dag och Datum: Lördagen den 17 oktober
Tid: kl. 09:30
Plats: Burnäsets loge

Vår arbetsuppgift blir att samla ihop skräp, gamla båtar och bryggrester utmed stränderna som vi lägger på en uppsamlingsplats på parkeringen vid iläggningsrampen. Förutom städning utmed stränderna ska vi samla ris till högar som vi sedan eldar upp.

Föreningen kommer att bjuda på enklare förplägnad. Eftersom vi ska ha förplägnad behöver vi ta upp anmälan för att kunna göra en rätt beställning och att det ska räcka till alla.

Sista anmälningsdag: Onsdagen den 14 oktober

Anmälan till: Göran tel: 53104 el 070-5411144 det bästa är via mailen goran.klaesson@telia.com

I början på september gick skogskommittén tillsammans med Johnny runt och gjorde en inventering av stränderna utmed Saltern på Burnäset. Resultatet i form av omärkta båtar/kanoter och skräp finns dokumenterat, Klicka här.

En stor eloge till många som har städat och märkt sina båtar, bryggor m.m. Vi i styrelsen är glada för det arbetet ni gjort, till er som ännu inte hunnit eller haft möjlighet så kan vi bara vädja om att även ni städar och märker era ägodelar innan städdagen.

Styrelsen genom
Ordförande
Leif Johansson

Läs hela inlägget »

Protokoll från sommarens extra föreningsstämma och informationsmöte finns nu tillgängligt under Menyn Arkiv-Ladda Ner, protokollen finns även anslagna på samfällighetens två anslagstavlor på Burnäset.

Styrelsen genom
Ordförande
Leif Johansson

Läs hela inlägget »

Som styrelsen informerat om på föreningsstämmorna 2014 och 2015 så är det mycket skräp i form av gamla båtar, kanoter och bryggrester utmed samfällighetens stränder och på våra badplatser. För att komma till rätta med detta så har styrelsen som nämnts tidigare haft en kontakt med kommunjurist och kronofogde om hur vi ska kunna gå vidare med att ”kravställa” märkning av båtar. Efter att uppmärkning skett kan vi påbörja en städning av stränderna och via kronofogden "ansöka om handräckning" när det är dags att bli av med omärkta båtar etc..

Styrelsen har enligt råd från  kommunjurist och kronofogde tagit fram ”ägarbrickor” som finns att hämta i en plastficka på anslagstavlan vid Sågvägen (kontrollera så ni tar rätt bricka med Er adress på). Enligt beslut på samfällighetens informationsmöte den 30 juli 2015 så ska alla alla som har båt / kanot / brygga märka upp sina objekt utmed stränderna senast 1 september 2015 med sin ”ägarbricka”. Lägg gärna ägarbrickan i en plastpåse och bind fast påsen väl synlig på objektet (ägarbrickan går att delas upp i fyra mindre brickor om man har flera objekt.

Styrelsen kommer sen att inventera de stränder och badplatser som tillhör samfälligheten inför städdagen lördagen 17 oktober och på städdagen ska vi med gemensamma krafter samla ihop omärkta objekt för för att därefter ansöka om handräckning hos kronofogmyndigheten.

Har ni frågor så kontakta Johnny Thorén i styrelsen.

Styrelsen genom
Ordförande
Leif Johansson​

Läs hela inlägget »

Nu kan du läsa och hämta motionerna inför den extra föreningsstämma som är utlyst till den 30 juli (se separat nyhet). Kallelse och motioner finns under Menyn: Arkiv-Ladda Ner.

Klicka här..

Styrelsen genom
Ordförande
Leif Johansson

 

Läs hela inlägget »
Härmed kallas medlemmarna i Burnäsets Samfällighetsförening till extra föreningsstämma och informationsmöte torsdagen den 30 juli 2015 kl. 18.00, i Logen på Burnäset. Följande handlingar inför den extra föreningsstämman kommer att finnas tillgängliga två veckor innan mötet på hemsidan och/eller hos Göran Klaesson, Timmersvansen 4:

Motion 1: Utdebitering av halva medlemsavgiften i januari månad för att säkerställa föreningens ekonomi innan föreningens sedvanliga föreningsstämma hållits i april månad.
Motion 2: Fårhållning, inhägnad av hagar för hållning av får under sommartid för att hagarna inte ska växa igen.

Glöm inte att om ni inte avser att delta på stämman utan önskar rösta genom ombud så ska ombudet ha er fullmakt, blankett finns under menyn: Arkiv-Ladda ner.

På informationsmötet som startar cirka 18.30 (direkt efter den extra föreningsstämman) kommer styrelsen ge information om följande områden:
 • Ekonomi, utfall och prognos 2015
 • Allmän info från Skogs- och Vattenkommittéerna
 • Vägar
 • Städdag i höst
 • Städavgift
 • Skräp utmed stränderna, inkl. båtar
 • Kommitté för logen
 • Grannsamverkan
 • Övrigt/Frågor
 Välkomna
Styrelsen genom
Ordförande
Leif Johansson
Läs hela inlägget »

Under vecka 30 kommer Vattenkommittén gå igenom alla tomtserviser för kontroll av dess funktion. I de fall där det förekommer läckage så kommer servisen bytas vid ett senare tillfälle, en kontroll av att det finns avstängningskranar in till varje fastighet kommer även att utföras.

Då vi själva inte vill koppla isär anslutna slangar så är det bra om husägarna är på plats vid kontrollen och kan göra de vid behov. Det är också bra om vi inte behöver avsätta för många dagar av vår tid för ovanstående kontroller, kan ni inte närvara så är det bra om ni kan skicka någon annan som kan hjälpa dig och i sista hand så meddelar ni någon i vattenkommittén och bestämmer tid för kontrollen vid senare tillfälle.

Vi kommer att börja på Måndagen den 20 juli och räknar med att vara klara till Onsdagen den  22 juli. Vi kommer att gå igenom i ordning Sjöbackavägen, Stubbvägen, Barkvägen, Klavevägen, Timmersvansen, Yxvägen, Fällkilen och sist Sågvägen.

Tack på förhand vattenkommittén.

Bo Lindberg                         Lars Schenström                  Carl-Johan Böttinger
072-3334940                       070-9687443

Läs hela inlägget »

För kräftfiske i Burnäsets samfällighetsförenings vatten och arrenderat vatten enligt avtal med Östergötlands Sportfiskeguidning (Sveaskog) gäller följande:
Objekt: Sjön Salstern enligt märkning av lotter 1-60, 50 löpmeter/lott.
Period:  2015-08-05 kl.17.00 - 2015-12-31 kl. 24.00.
Anmälan: Om intresse för kräftfiske finns (Medlemmar), anmäl er till: Marie & Gunnar Wadsby Stubbväg. 2 , kontaktuppgifter "klicka här".

Avgift: 300 kr./lott skall betalas in på Burnäsets Samfällighetsförenings bankgironummer:  5490-1376 senast 2015-07-15.

Fiske får ske alla dagar i veckan med högst 10 burar/lott och dygn. Styrelsen utgår ifrån att de som hyrde lotter år 2014, behåller samma lott i år. Har ni inte för avsikt att hyra någon kräftlott i år, vänligen hör av dig till Marie el Gunnar Wadsby omgående så någon annan medlem kan erbjudas hyra aktuell lott.

För nytillkomna medlemmar i samfällighetsföreningen, ta kontakt med ovanstående för tilldelning av kräftlott. Det går även bra att hyra mer än en fiskelott.

Not, Samfälligheten är skyldig att kunna rapportera fångad volym enligt arrendeavtal varför varje medlem som hyr en kräftlott ombedes skicka ett mail med uppgift om volym fångade kräftor till kräftkommittén (Marie & Gunnar Wadsby).

Styrelsen genom
Ordförande
Leif Johansson

Läs hela inlägget »

Vårstädning den 25 april 2015, Ett stort tack till alla som hade möjlighet att delta vid vårstädningen. Mycket ris släpades och eldades vilket bidrar till att göra grönområden och skog tillgänglig för oss alla.

Ordinarie föreningsstämma hölls den 26 april 2015 i Logen på Öna. Ett stort tack till alla medlemmar som deltog på stämman och bidrog till en bra dialog på mötet. Årsstämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt här på hemsidan och på anslagstavlorna i området när protokollet blivit granskat och godkänt enligt beslut på stämman. Så snart protokollet är klart så kommer även hemsidan uppdateras med den nya styrelsen, revisorer, "bemanningen" i de olika kommittéerna och på övriga poster.

Styrelsen genom
Ordförande
Leif Johansson 

Läs hela inlägget »

För att ha rösträtt på stämman ska du äga fastigheten i gemensamhetsanläggningen Burnäset Samfällighetsförening (Motala Karlsby GA:1). Är ni två eller flera delägare och inte samtliga är närvarande på stämman, behöver den som är närvarande på stämman fullmakt att företräda den andre/de andra. Går du själv? Be den/de delägare som inte kommer att närvara på stämman skriva fullmakt för dig att företräda dem och ta med dig fullmakten.

För att förenkla ovanstående förfarande finns det nu en blankett upplagd på hemsidan som du kan hämta under Menyn/Arkiv-Ladda Ner/Fullmakt Burnäsets Samfällighetsförening. Det är inget krav på att just den här blanketten används men motsvarande uppgifter ska finnas med vid en fullmakt i annat format.

Styrelsen genom
Ordförande
Leif Johansson

Läs hela inlägget »

Härmed kallas medlemmarna i Burnäsets Samfällighetsförening till en gemensam städdag lördagen den 25 april 2015 kl. 09.30 -- 13.00 (max) samling vid Logen på Burnäset.

Vår uppgift under dagen blir att samla ihop ris, skräp och grenar för att elda. Föreningen kommer att bjuda på enklare förplägnad.

Sören, Jan och Göran i skogskommittén ser fram emot en trivsam vårdag tillsammans. Eftersom vi ska ha förplägnad behöver vi ta upp anmälan för att kunna göra en rätt beställning och att det ska räcka till alla. Anmälan gör ni till Göran senast 22/4  tel: 0141-53104 el 070-5411144 men det bästa är mailen 

Skogskommittén hoppas på stor uppslutning.
Välkomna
Skogskommittén 

Läs hela inlägget »

Härmed kallas medlemmarna i Burnäsets Samfällighetsförening till föreningsstämma söndagen den 26 april 2015 kl. 11.00, i Logen på Burnäset. Följande handlingar kommer att finnas tillgängliga två veckor innan mötet på hemsidan och/eller hos Hans Norberg Stubbvägen 11:

 • Årsredovisning inkl. Förvaltningsberättelse
 • Revisionsberättelse
 • Förslag till inkomst- och utgiftsstat och debiteringslängd
Välkomna

Styrelsen genom
Ordförande
Leif Johansson

Läs hela inlägget »

Mot bakgrund av nya lagkrav har styrelsen den 3 februari 2015 beslutat att ändra Skogskommittén arbetsbeskrivning, ansvar och befogenhet. Fr.o.m. den 1 januari 2015 är det krav på genomförd utbildning och innehav av körkort för att hantera motorsåg och/eller röjsåg på Samfällighetens mark och/eller inom ramen för Samfällighetens verksamhet. Inom Samfälligheten finns två personer med godkänd utbildning och innehavare av körkort, kontakta Skogskommittén för ytterligare information.
Läs mer under menyn: Verksamhet/Skog- och Grönområden. 

Styrelsen genom
Ordförande
Leif Johansson

Läs hela inlägget »

Länkar

-

Senaste nyheter

Arkiv