Nyhetsarkiv

Nyheter

2018 > 04

I år samlas vi vid bouleplan klockan 19.30 måndagen den 30 april, brasan tänds vid 20.00. Grill finns men var och en tar med sig egen korv o dryck, ta gärna med kratta eller grepe som tål värme.
 
Alla varmt välkomna
Hans Norberg genom
Göran Klaesson

Läs hela inlägget »

Utgifts- och inkomststat 2018 är uppdaterad enligt beslut på årsstämman och finns att ladda ner i menyn Arkiv-Ladda Ner under 2018 Föreningsstämma.

Styrelsen genom
Sekreterare
Göran Klaesson

Läs hela inlägget »

Tänkte passa på att flagga för vårens naturvårdsdag/arbetsdag
söndagen den 22 april kl 9:30 samlas vi i ladan.
Anmäl er till Göran på e-post eller telefon 070-5411144
Sista anmälningsdag torsdagen 26 oktober.

Skogskommittén genom 
Sekreterare Göran Klaesson

Läs hela inlägget »

Vattenkommiten kommer att påbörja arbetet med att få igång sommarvattnet nu på lördag den 14 april. Vi planerar att rengöra vattenmagasinet som därefter fylls upp. Om vädret tillåter (tror vi) kommer kommittén att slutföra arbetet efter stämman den 21/4.

Upprop, se till att inga ventiler är öppna.

Vattenkommittén
Genom Göran Klaesson

Läs hela inlägget »

Nu finns handlingarna till föreningsstämman att ladda ner här på hemsidan enligt tidigare kallelse. Underlagen finns under Menyn: Arkiv-Ladda Ner och 2018 Föreningstämma. Styrelsens hoppas och önskar att ni alla tar del av underlagen och deltar på föreningsstämman lördagen den 21 april 2018 klockan 11.00 i Logen och aktivt deltar i beslut och framför era synpunkter.

Not: Kallelsen har uppdaterats.

Har ni frågor och funderingar på underlaget så dra er inte för att kontakta någon av oss i styrelsen.

Not: För att ha rösträtt på stämman ska du äga fastigheten i gemensamhetsanläggningen Burnäset Samfällighetsförening (Motala Karlsby GA:1). Är ni två eller flera delägare och inte samtliga är närvarande på stämman, behöver den/de som är närvarande på stämman fullmakt att företräda den andre/de andra. Går du själv? Be den/de delägare som inte kommer att närvara på stämman skriva fullmakt för dig att företräda dem och ta med dig fullmakten, så får du rösta! 

Välkomna
Styrelsen genom
Sekreterare
Göran Klaesson

Läs hela inlägget »

Länkar

-

Senaste nyheter

Arkiv