Avverkning 2020

Den gångna veckan har Linköpings Skogstjänst påbörjat sin avverkning i avdelningarna 7,15,16,18,19 och 20. På fredagen kom besked om att man ville avvakta med fortsatt avverkning i 2-3 veckor för att minimera skador då skördar-föraren och skotar-föraren ansåg att det fortfarande är lite för fuktigt i områdena och när man kommer tillbaka vill man kunna gå succesivt fram utan att behöva flytta fram och tillbaka beroende på hur det torkat upp. Bra att förarna är uppmärksamma och hänsynsfulla och agerar därefter. När skotaren ät färdig kan ni nu besöka och se hur det ser ut där man avverkat. 
OBS! Det är stora travar virke som nu ligger och det kan locka barn att klättra på dem vilket är farligt. Se bilder under Bildgalleri http://www.burnaset.se/bildgalleri-21988184

För styrelsen
Ordf
Mats Weinesson

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter