Nyhetsarkiv

Nyheter

2017 > 04

Nu har Vattenkommittèn fått igång sommarvattnet till allas vår glädje. Om vi ska klara av att ha tillgång till dricksvatten hela sommaren utan extra åtgärder behöver vi vara sparsamma med vattenförbrukningen redan från start. Grundvattennivån är låg även i vårt område, Vattenkommittèn tackar på förhand.

Läs gärna vad som gäller för sommarvattnet, Färskvattenanläggning
Nu ser vi fram emot en fin sommar på härliga Burnäset.

Vattenkommittén genom
Sekreterare
Göran Klaesson

Läs hela inlägget »

Nu finns handlingarna till föreningsstämman att ladda ner här på hemsidan enligt tidigare kallelse. Underlagen finns under Menyn: Arkiv-Ladda Ner och 2017 Föreningstämma. Styrelsens hoppas och önskar att ni alla tar del av underlagen och deltar på föreningsstämman lördagen den 29 april 2017 klockan 11.00 i Logen och aktivt deltar i beslut och framför era synpunkter.

Har frågor och funderingar på underlaget så dra er inte för att kontakta någon av oss i styrelsen.

Not: För att ha rösträtt på stämman ska du äga fastigheten i gemensamhetsanläggningen Burnäset Samfällighetsförening (Motala Karlsby GA:1). Är ni två eller flera delägare och inte samtliga är närvarande på stämman, behöver den/de som är närvarande på stämman fullmakt att företräda den andre/de andra. Går du själv? Be den/de delägare som inte kommer att närvara på stämman skriva fullmakt för dig att företräda dem och ta med dig fullmakten, så får du rösta! 

Välkomna
Styrelsen genom
Sekreterare
Göran Klaesson

Läs hela inlägget »

Länkar

-

Senaste nyheter

Arkiv