Nyhetsarkiv

Nyheter

2017 > 06


Om du som är medlem vill fiska kräftor i föreningens vatten, eller det vatten som
arrenderats enligt avtal med Sveaskog, gäller följande:
 
Föreningen hyr ut 60 lotter, vardera med en löpmeter på 50 meter, för 300 kr/lott, Hyresperioden sträcker sig från den 3 aug (kl 17.00) till den 31 dec
(kl 24.00) 2017.

Om du är intresserad, anmäl dig till:
David Dahmen
Stubbvägen 3
Tel. 070 -792 1830
E-post: david@mosebackemedia.se
 
Avgiften (300 kr./lott) betalas in på Burnäsets Samfällighetsförenings bankgironummer:  5490-1376 senast den 15 juli i år.
 
Fiske får ske alla dagar i veckan och högst 10 burar/lott och dygn.
 
Styrelsen utgår ifrån att de som hyrde lotter år 2016, behåller samma lotter i år. Har du inte för avsikt att hyra någon kräftlott i år, ber vi dig kontakta David omgående. Nytillkomna medlemmar i föreningen, kan ta kontakt med David för tilldelning av kräftlotter. Det går även bra att hyra mer än en fiskelott.
 
Styrelsen för Burnäsets samfällighetsförening

Läs hela inlägget »

Nu har vi fått resultatet från vårens/sommarens vattenprov, provet visade bästa tänkbara resultat, dvs dricksvattnet är tjänligt.  Läs rapporten under menyn Verksamhet/Vattenanläggning.

Vattenkommittén genom
Sekretetare
Göran Klaesson

Läs hela inlägget »

Länkar

-

Senaste nyheter

Arkiv