Nyhetsarkiv

Nyheter

2016

Lämna in motioner till föreningsstämman, som medlem kan du genom att lämna en/flera motion/er väcka förslag rörande föreningens verksamhet.

Motion som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under februari månad 2017.
Se instruktion för motioner under Menyn Arkiv-Ladda Ner.

Styrelsen genom
Sekreterare
Göran Klaesson

Läs hela inlägget »

Hej alla föreningsmedlemmar.
Valberedningen har börjat sitt arbete inför årsstämman 2017 och vill därför göra ett upprop om hjälp från er att inkomma med förslag på både en ny kassör, ledamöter och ordförande (ordförande väljs på ett år i taget).

Vår kassör sedan många år tillbaka har meddelat att han lämnar sin post och vi söker en ersättare för honom med intresse för föreningen och dess ekonomi.
Alla ni som är intresserade av att arbeta i styrelsen eller kommittéer hör av er till valberedningen eller om ni har tips på någon lämplig kandidat. Läs gärna vidare här på hemsida där ni kan hitta vilka kommittéer och arbetsgrupper som  finns i samfälligheten.

Ni kan nå oss via mejl eller telefon som ni hittar under Menyn/Om Samfälligheten/Kontakuppgifter. Saknar ni lösenord kontakta styrelsen, Under Menyn/Om Samfälligheten/Kontakta oss kan du erhålla ett lösenord på nytt.

Valberedningen genom
Sekreterare
Göran Klaesson

Läs hela inlägget »

Nu är nästa steg i restaureringen klar, dvs de träd som ska bort enligt restaureringsplanen är borttagna och med hjälp av skotaren har virket och riset körts ut till ett par uppläggningsplatser på området.
Nästa steg är att samla ihop ris och grenar i 6 högar på ängarna, högarna ska ligga kvar och utgöra en boplats för olika djur. De 6 platserna är märkta med en lång stör med vit flagga.

Skogskommittén önskar er hjälp med att samlas ihop ris och grenar till de utmärkta platserna. I nuläget avser vi inte kalla till en arbetsdag.
Förslagsvis tar vi alla en promenad över ängarna i samband med att vi tittar till våra stugor och drar ihop lite ris samtigt och löser uppgiften på detta sättet.

Vi tackar i förskott för all hjälp.

Skogskommittén genom
Göran Klaesson

Läs hela inlägget »

Vattenkommittèn kommer att stänga av sommarvattnet på söndag förmiddag, den 6 november med anledning av att kylan kom nu i veckan, det var -5 grader i morse.

Vattenkommittén genom
Göran Klaesson 

Läs hela inlägget »

Ventilbytet på vattenanläggningen vid Sågvägen är nu klart och vattnet är åter inkopplat från och med tisdagen den 1 november. Vi rekommenderar att ni spolar lite i era kranar innan ni dricker vattnet ifall det har kommit in någon smuts i systemet i samband med ventilbytet.

Vattenkommittén genom
Göran Klaesson

Läs hela inlägget »

I samband med bytet av ventilen på sågvägen 21-37 har det tyvärr uppstått problem som gör att vattnet inte kan kopplas på idag, arbetet fortsätter under morgondagen (tisdag den 1 nov.).
I nuläget är vår bedömning att vattnet kommer att kopplas på igen under tisdagen den 1 november.

Vattenkommittén genom
Göran Klaesson

Läs hela inlägget »

Gräs och sly har slagits klart på hagarna helt enligt tidplan. Nu ska resultatet godkännas av Länsstyrelsen och därefter kommer vi få en åtagandeplan för det fortsatta arbetet eller rättare sagt fårens arbete. Resultatet har dokumenterats med hjälp fotografier som har skickats till Länsstyrelsen för godkännande och upprättande av åtagandplan.

Nu har skördaren gjort sitt jobb och skotaren är mitt uppe i att forsla ut allt virke och ris. Eventuellt kommer ytterligare någon arbetsdag behövas i höst för att ta hand om allt "småris", återkommer om detta.

Skogskommittén genom
Göran Klaesson

Läs hela inlägget »

Säsongen börjar närma sig sitt slut och med det även sommarvattnet.
Vattenkommittén har tagit beslutet att stänga av sommarvattnet helgen den 12-13 november om inte vintern slår till med dunder och brak så vi tvingas stänga tidigare.

Efter helgen den 12-13 november kommer vi behöva stänga av hela systemet inkl. vintervattnet för att byta en ventil på Sågvägen, men förhoppningsvis blir det bara över en veckodag. Vintervattnet sätts på direkt efter ventilbytet.

Vintervatten finns för hämtning vid "tappställena" utmed varje stickväg. När det är dags att släppa på igen meddelar vi det i god tid här på hemsidan.

För att undvika att ledningar och vattenlås fryser sönder under vinterhalvåret vill vi påminna er att tömma dessa på vatten. Ledningar som inte är isolerade löper risk att frysa sönder då de exponeras för kyla.

Vattenkommittén genom
Sekreterare
Göran Klaesson

Läs hela inlägget »

Efter att röjning av sly och huggning av småträd, Underskogsröjning har gjorts för att skördaren ska komma åt de lite större träden så har nästa fas inletts. Föreningen har anlitat ett företag som nu är i full gång med hjälp av en skördare avverka skog enligt restaureringsplanen. När skördaren är klar så kommer en skotare för att transportera ut ris och avverkade träd för vidare transport.

På den lilla ängen bakom logen har gräset slagits. Har äver rensat än del utmed Yxvägen och nu är det full fokus på att slå allt gräs på den stora ängen. Länsstyrelsen har besökt oss och besiktigat ängarna, ängarna ska vara slagna till den sista oktober. Efter att vi slaget ängarna ska vi dokumetera resultatet genom fotografier som ska skickas till Länsstyrelsen.

Eventuellt kommer ytterligare någon arbetsdag behövas i höst för att ta hand om allt "småris", återkommer om detta.

Skogskommittén genom
Göran Klaesson

Läs hela inlägget »

Runt 40 personer kom för att hjälpa till och samla ihop ris i högar efter att skogskommittén tidigare i höst har fällt små- och mellanstora träd.

Arbete är en del i det pågående restaureringsarbetet för att nästa år kunna släppa ut får på bete på våra ängar. Senare i höst kommer det skotare och skördare för att ta hand om riset och för att fälla och ta hand om de lite större träden inom restaureringsområde. Därefter är planeringen att påbörja arbetet med att sätta fårstängsel när väl regnet gjort marken lite mjukare.

Arbetet gick fantastiskt snabbt med så många händer som bar ris. Hårt arbete ihop med en värmande sol gjorde att stämningen var på topp, arbetsdagen avslutades med gemensam korvgrillning.

Styrelsen och Skogskommittén riktar ett stort tack till alla medlemmar för hjälpen på arbetsdagen.

Genom
Göran Klaesson

Läs hela inlägget »

Vattenkomittén vill härmed meddela att resultatet från senaste vattenprovet på sommarvattnet fick bedömningen "Tjänligt med anmärkning".

Det finns ingen anmärkning på e-coli men på odlingsbara mikroorganismer utgående ifrån 22 gr C på vattnet under 3 dagar och koliforma bakterier 37 gr C har högre värden än vads som rekommenderas uppmätts, dock inte otjänligt. Vi bifogar en länk till en förklaring av analysresultatet från laboratoriet eller hänvisar till hemsidan www.alcontrol.se under rubriken "vad betyder analysresultatet?"

Vi rekommenderar att ni tillsvidare kokar vattnet innan ni dricker vattnet. Vattenkommittén undersöker vilka åtgärder som behöver vidtas för att komma till rätta med anmärkningen på vattnet.

Möjlig orsak: För några veckor sedan gick en av två renvattenpumpar sönder. I samband med det fick vi in mycket luft i systemet och trycket i ledningarna fösvann. Luft i systemet ihop med att förbrukningen har minskat markant kan ha en påverkan på kvalitén på vattnet.

Läs rapporten under menyn Verksamhet/Vattenanläggning.

Vattenkommittén genom
Sekreterare
Gören Klaesson

Läs hela inlägget »

På Burnäset
Datum: fredagen den 29 juli
Klockan: Kl. 14:30 – 17:30
Plats: Logen

Utställare:
ENJO, Rengöringsprodukter
Clear Wiew, Myggdörrar/Fönster
Zebraglas, Inglasningar o Markiser
Connys Skog o Trädgård

Styrelsen hoppas på stor uppslutning så kanske det här kan vara starten på något nytt och återkommande arrangemang inför varje sommarmöte.

Varmt välkomna, 
Styrelsen genom
Sekreterare Göran Klaesson

Läs hela inlägget »

Välkomna på informationsmöte i Logen fredagen den 29 juli
klockan 18:00.

DAGORDNING - INFORMATIONSPUNKTER

 1. Mötets öppnande
 2. Förslag till informationspunkter.
 3. Sekreterare
 4. Information: 
  1. Beteshagar
  2. Skogskommittén
  3. Vattenkommittén
  4. Vägar
  5. Ekonomi, utfall och prognos 2016
  6. Grannsamverkan
  7. Städdag i höst
  8. Övrigt/Frågor
 5. Mötets avslutande 

 
Välkomna
Styrelsen genom
Sekreterare
Göran Klaesson

Läs hela inlägget »

"app" i mobilen för bättre grannsamverkan, vi har skapat en grupp i en kommunikationsplattformen Coyards som är en plattform för kommunikation inom grannsamverkan. Vår grupp heter Burnäsets Samfällighetsförening där alla i området som vill kan gå med för att få information om hur vi kan hjälpa varandra att hålla koll och även få information från bland annat polisen.

Appen heter app.coyards.se och finns i Appstore och Playbutik. Som partnerkod anger man LFOSTGOTA. Vår grupp heter Burnäsets Samfällighetsförening.

Var och en kan ladda hem appen och begära medlemskap. För info och instruktioner, Se länk "Grannbrev". Mer information kommer på sommarmötet 28:e juli. Kontakta Gunilla Lundin om du har frågor.

Grannsamverkan genom
Göran Klaesson, sekreterare

Läs hela inlägget »

Nu har vi fått resultatet från sommarens vattenprov, provet visade bästa tänkbara resultat, dvs dricksvattnet är tjänligt.  Läs rapporten under menyn Verksamhet/Vattenanläggning.

Vattenkommittén genom
Sekretetare
Göran Klaesson

Läs hela inlägget »

Välkomna till midsommarfirande på Burnäsets Loge.
14:30 klär vi midsommarstången gemensamt. Ta med blommor och hjälp till.
Läs hela inbjudan här....

Läs hela inlägget »

Protokoll från föreningsstämman finns nu tillgängligt under Menyn Arkiv-Ladda Ner, protokollet finns även anslaget på samfällighetens två anslagstavlor på Burnäset.

Styrelsen genom
Sekretare
Göran Klaesson

Läs hela inlägget »

Nu är det dags, Lördagen den 23/7 kl. 12.00 startar sommaren bouleturnering.

 • Anmäl helst hela lag men det är absolut inget krav, "singlar" som anmäler sig paras ihop till lag efter anmälan.
 • Förtäring medtages av var och en.
 • Avgift 20 kronor/ deltagare.
 • After-Boule i ladan på kvällen.
  Samling kl. 19.00
  - Dryck medtages men kokkorv finns att köpa.

Anmälan görs senast 20/7 till Hans Norberg.

Hans Norberg genom
Göran Klaesson


Läs hela inbjudan här.

Läs hela inlägget »

På söndag den 10 april kommer Vattenkommittén att stänga av vintervattnet på följande stickvägar/vattenposter:

 • Klavevägen
 • Stubbvägen
 • Barkvägen
 • sjöbackavägen.

Åtgärden görs för att byta ett antal ventiler i stora vattenverket, vi har under vintern haft ett "läckage" på ca. 500 liter per dygn som behöver åtgärdas innan sommarvattnet sätt på. Arbetet är beställt av Bravida som kommer kommar att utföra arbetet under kommande vecka. Det som eventuellt kan "sinka" arbetet är om ventiler inte är standard och finns i lager hos Bravida utan måste beställas.

När åtgärderna är klara kommer sommarvattnet att sättas på så snart det bara är möjligt.
 
OBS! För att minimera vår arbetsinsats och undvika förseningar av ingångsättningen av sommarvattnet ber vi Er alla kontrollera så att ni inte har några ventiler öppna. Om någon ventil skulle vara öppen är risken stor att vi uppfattar det som ett läckage på systemet och tvingas stänga ner sommarvattnet igen för att påbörja flesökning, tack för er förståelse och hjälp.
 
Vattenkommittén genom
Ordförande
Leif Johansson

Läs hela inlägget »

En justering har gjorts i Utgifts- och inkomststat 2016. Under punkt 5.7, stängslets placering i meter har ökats från 15 till 20 meter från tomtgräns. Justeringen är gjord med anledning av ett utslag i Miljödomstolen avseende "20 meter skyddsavstånd mellan häst och planlagt område (fastighet)". Det finns inget hinder mot att en särskild överenskommelser träffas mellan enskild fastighetsägare och ägaren av hagen för stängslets placering närmare än 20 meter från fastigheten.

Justerat underlag finns att hämta via länken nedan.

Nu finns handlingarna till föreningsstämman att ladda ner här på hemsidan. Underlagen finns under Menyn: Arkiv-Ladda Ner och 2016 Föreningstämma. Styrelsens hoppas och önskar att ni alla tar del av underlagen och deltar på föreningsstämman lördagen den 16 april 2016 klockan 11.00 i Logen och aktivt deltar i beslut och framför era synpunkter.

Har frågor och funderingar på underlaget så dra er inte för att kontakta någon av oss i styrelsen.

Not: För att ha rösträtt på stämman ska du äga fastigheten i gemensamhetsanläggningen Burnäset Samfällighetsförening (Motala Karlsby GA:1). Är ni två eller flera delägare och inte samtliga är närvarande på stämman, behöver den/de som är närvarande på stämman fullmakt att företräda den andre/de andra. Går du själv? Be den/de delägare som inte kommer att närvara på stämman skriva fullmakt för dig att företräda dem och ta med dig fullmakten, så får du rösta! 

Glöm inte heller att anmäla er till städdagen som äger rum söndagen den 17 april.

Välkomna
Styrelsen genom
Ordförande
Leif Johansson

Läs hela inlägget »

Lite information till Dig som är boende på Burnäset.

Via länken nedan "Läs mer här" kand du läsa statistik över inbrott i länet. I pdf-filen (Inbrott från polisen mars 2016) finner du stapeldiagram och information om i vilken del av respektive kommun som villa- och lägenhetsinbrotten har ägt rum i under mars 2016.

Läs mer här

Gunilla Lundin, samordnare grannsamverkan
genom
Ordförande
Leif Johansson

Läs hela inlägget »

Nu är det dags igen att ta ett tag med uppsnyggning i våra marker efter vindfällor och röjning som skogskommittèn gjort under vintern.

Vi har bara fått positiva erfarenheter av våra arbetsdagar, man lär känna varandra och tycker det är trevligt.
Lättare förtäring kommer att utspisas.
Väl mött söndagen 17 april kl 9:30  samling vid ladan.
 
Viktigt: Anmälan till Göran senast 14/4   mail goran.klaesson@telia.com

Skogskommittén genom
Göran Klaesson

Läs hela inlägget »

Vid årsmötet den 16 april 2016 skall vi välja ny styrelse för de kommande åren. Valberedningen vill därför gärna ha din hjälp med nominering av lämpliga kandidater som kan leda Burnäsets Samfällighet framåt.
De val, som skall göras är bl.a. tre ledmöter till styrelsen varav en ska väljas som ordförande samt två suppleanter. Kontakta Valberedningen för mer information, Valberedningen önskar få era tips till senast söndagen den 3 april. Kontaktuppgifter till Valberedningen hittar du här..

Valberedningen, genom
Ordförande
Leif Johansson

Läs hela inlägget »

Burnäsets skog och grönområde, en favoritplats för många är en farlig plats just nu med anledning av tidigare stormar. Skogskommittén och Styrelsen uppmanar folk som rör i området att ha bra koll uppåt efter löst hängande grenar och undvika att vistas nära rotvältor.

Rotvältorna är minst lika farliga om inte farligare än fallande grenar. Ett träd som fallit kan ligga i spänn eller för tillfället tyngas i toppen, men om det ändras kan trädet resa sig igen. Och det kan gå mycket snabbt speciellt nu när tjälen går ur marken.

Skogskommittén kommer nu att påbörja arbetet med att såga upp träd och säkra dem, men det handlar om många träd och det kan ta tid.

Skogskommittén/Styrelsen genom
Ordförande
Leif Johansson

Läs hela inlägget »

Länkar

-

Senaste nyheter

Arkiv