Flisning

Flisning av riset på Burnäset kommer troligen påbörjas omkring kommande månadsskifte. Vi har inte fått något specifikt datum så det kan dröja ytterligare ett par veckor. Under flisningen får vi vara beredda på att ev. behöva vänta en stund på att passera med bilen när flisning sker. 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter