Nyhetsarkiv

Nyheter

2016 > 09

Runt 40 personer kom för att hjälpa till och samla ihop ris i högar efter att skogskommittén tidigare i höst har fällt små- och mellanstora träd.

Arbete är en del i det pågående restaureringsarbetet för att nästa år kunna släppa ut får på bete på våra ängar. Senare i höst kommer det skotare och skördare för att ta hand om riset och för att fälla och ta hand om de lite större träden inom restaureringsområde. Därefter är planeringen att påbörja arbetet med att sätta fårstängsel när väl regnet gjort marken lite mjukare.

Arbetet gick fantastiskt snabbt med så många händer som bar ris. Hårt arbete ihop med en värmande sol gjorde att stämningen var på topp, arbetsdagen avslutades med gemensam korvgrillning.

Styrelsen och Skogskommittén riktar ett stort tack till alla medlemmar för hjälpen på arbetsdagen.

Genom
Göran Klaesson

Läs hela inlägget »

Vattenkomittén vill härmed meddela att resultatet från senaste vattenprovet på sommarvattnet fick bedömningen "Tjänligt med anmärkning".

Det finns ingen anmärkning på e-coli men på odlingsbara mikroorganismer utgående ifrån 22 gr C på vattnet under 3 dagar och koliforma bakterier 37 gr C har högre värden än vads som rekommenderas uppmätts, dock inte otjänligt. Vi bifogar en länk till en förklaring av analysresultatet från laboratoriet eller hänvisar till hemsidan www.alcontrol.se under rubriken "vad betyder analysresultatet?"

Vi rekommenderar att ni tillsvidare kokar vattnet innan ni dricker vattnet. Vattenkommittén undersöker vilka åtgärder som behöver vidtas för att komma till rätta med anmärkningen på vattnet.

Möjlig orsak: För några veckor sedan gick en av två renvattenpumpar sönder. I samband med det fick vi in mycket luft i systemet och trycket i ledningarna fösvann. Luft i systemet ihop med att förbrukningen har minskat markant kan ha en påverkan på kvalitén på vattnet.

Läs rapporten under menyn Verksamhet/Vattenanläggning.

Vattenkommittén genom
Sekreterare
Gören Klaesson

Läs hela inlägget »

Länkar

-

Senaste nyheter

Arkiv