Nyhetsarkiv

Nyheter

2017 > 10

Skogskommittén tackar alla medlemmar, stora som små, för en härlig och lyckad städinsats lördagen den 28 oktober. Kul att så många (fyrtiotal) kunde komma, dagen började med lite regn men det klarnade upp lite framåt förmiddagen dock uteblev värmen. Vi kämpade med att samla ris o sly, rensa diken, stödså ängarna allt med ett gott resultat som följd.

Dagen avslutades vid lunchtid som vanligt med korv och bröd vid logen - hoppas att få se er igen på nästa naturvårdsdag fram på vårkanten.

Stort tack från,
Skogskommittén och styrelsen

Läs hela inlägget »

Vinterkampanj på service till medlemmar i Burnäsets samfällighet.
Connys Skog & Trädgård erbjuder alla medlemmar i samfälligheten 15% rabatt på service av gräsklippare i vinter.

Vilkor: Maskinen ska lämnas in mellan 1/10 -31/12 -2017

Fyll i blanketten som du hittar via den här länken och ta med dig klipparen och blanketten in till butiken för att utnyttja erbjudandet. Eventuella frågor besvaras av Lars Schenström.

Styrelsen genom
Lars Schenström

Läs hela inlägget »

Nu är det dags för oss i vattenkommittén att avsluta säsongen vad gäller sommarvatten till alla fastigheter. Vi kommer att stänga av sommarvattnet Söndagen den 5 november på förmidagen, hoppas ni alla har förståelse för det nu när kylan är i antågande.

Vintervatten finns för hämtning vid "tappställena" utmed varje stickväg. När det är dags att släppa på igen meddelar vi det i god tid här på hemsidan! Om det det finns risk för att tjälen kommer i marken innan helgen vecka 44 så kan vi tvingas att stänga av vattnet tidigare än planerat.

För att undvika att ledningar och vattenlås fryser sönder under vinterhalvåret vill vi påminna er att tömma dessa på vatten. Ledningar som inte är isolerade löper risk att frysa sönder då de exponeras för kyla.

Glöm inte heller att se till så alla ventiler på era tomter är stängda efter att vattnet stängts av så vi inte får läckor framåt vårkanten när vi sätter på vattnet igen våren 2018!

Föreningens avstängningskranar (servisar)
De avstängningskranar (servisar) som finns utanför tomten eller vid tomtgräns skall endast hanteras av vattenkommittén. Ansvaret för dessa åligger föreningen och vattenkommittén.

Egna avstängningskranar
Det är ett måstekrav att alla fastigheter har en egen avstängningskran på egen tomt, den kranen ansvarar respektive fastighetsägare.

Hälsningar Vattenkommittén
Lasse Schenström, Bosse Lindberg och Carl-Johan Böttinger.

Läs hela inlägget »

För att minimera störningar för biltrafik i samband med lossning, lastning och/eller flisning har styrelsen tillsammans med skogskommittén beslutat om en ny uppläggningsplats för mellanlagring av virke och ris innan transport till industrin och/eller flisning.

För att säkerställa så virke och/eller ris hamnar på avsedd plats ska skogskommittén alltid kontaktas för anvisning av plats innan ni lägger upp virke och/eller ris på föreningens mark.

Föreningen har ingen möjlighet att på egen hand flytta på virke eller ris som lagts upp på platser som inte är anvisade av skogskommittén utan ansvaret för att eventuellt flytta på felaktigt upplagt virke faller alltid tillbaka på den fastighetägare som lagt upp virket och/eller riset.

Skogskommittén och styrelsen
genom Ordförande
Leif Johansson

Läs hela inlägget »

Länkar

-

Senaste nyheter

Arkiv