Nyhetsarkiv

Nyheter

2015 > 07

Nu kan du läsa och hämta motionerna inför den extra föreningsstämma som är utlyst till den 30 juli (se separat nyhet). Kallelse och motioner finns under Menyn: Arkiv-Ladda Ner.

Klicka här..

Styrelsen genom
Ordförande
Leif Johansson

 

Läs hela inlägget »
Härmed kallas medlemmarna i Burnäsets Samfällighetsförening till extra föreningsstämma och informationsmöte torsdagen den 30 juli 2015 kl. 18.00, i Logen på Burnäset. Följande handlingar inför den extra föreningsstämman kommer att finnas tillgängliga två veckor innan mötet på hemsidan och/eller hos Göran Klaesson, Timmersvansen 4:

Motion 1: Utdebitering av halva medlemsavgiften i januari månad för att säkerställa föreningens ekonomi innan föreningens sedvanliga föreningsstämma hållits i april månad.
Motion 2: Fårhållning, inhägnad av hagar för hållning av får under sommartid för att hagarna inte ska växa igen.

Glöm inte att om ni inte avser att delta på stämman utan önskar rösta genom ombud så ska ombudet ha er fullmakt, blankett finns under menyn: Arkiv-Ladda ner.

På informationsmötet som startar cirka 18.30 (direkt efter den extra föreningsstämman) kommer styrelsen ge information om följande områden:
  • Ekonomi, utfall och prognos 2015
  • Allmän info från Skogs- och Vattenkommittéerna
  • Vägar
  • Städdag i höst
  • Städavgift
  • Skräp utmed stränderna, inkl. båtar
  • Kommitté för logen
  • Grannsamverkan
  • Övrigt/Frågor
 Välkomna
Styrelsen genom
Ordförande
Leif Johansson
Läs hela inlägget »

Under vecka 30 kommer Vattenkommittén gå igenom alla tomtserviser för kontroll av dess funktion. I de fall där det förekommer läckage så kommer servisen bytas vid ett senare tillfälle, en kontroll av att det finns avstängningskranar in till varje fastighet kommer även att utföras.

Då vi själva inte vill koppla isär anslutna slangar så är det bra om husägarna är på plats vid kontrollen och kan göra de vid behov. Det är också bra om vi inte behöver avsätta för många dagar av vår tid för ovanstående kontroller, kan ni inte närvara så är det bra om ni kan skicka någon annan som kan hjälpa dig och i sista hand så meddelar ni någon i vattenkommittén och bestämmer tid för kontrollen vid senare tillfälle.

Vi kommer att börja på Måndagen den 20 juli och räknar med att vara klara till Onsdagen den  22 juli. Vi kommer att gå igenom i ordning Sjöbackavägen, Stubbvägen, Barkvägen, Klavevägen, Timmersvansen, Yxvägen, Fällkilen och sist Sågvägen.

Tack på förhand vattenkommittén.

Bo Lindberg                         Lars Schenström                  Carl-Johan Böttinger
072-3334940                       070-9687443

Läs hela inlägget »

Länkar

-

Senaste nyheter

Arkiv