Nyhetsarkiv

Nyheter

2018 > 05

Nu är det dags, söndagen den 13 maj klockan 11.00 kommer Anders och Susanne från Styra Lantbruk och släpper ut fåren på våra fina ängar.

Alla är varmt välkomna att komma och hälsa lammen och deras mammor välkomna till Burnäset där här sommaren. Grillar är tända och var och en är välkomna att ta  med sig vad man önskar grilla, dricka. (OBS! Ingen korv finns till försäljning i år).

 

Varmt välkomna
Styrelsen genom sekreterare
Göran Klaesson

Läs hela inlägget »

Fårkommittén
Ledamöter är:

 • Carl-Johan Böttinger tel. 0703 795610
 • Birgitta Böttinger tel. 0705 419503
 • Sören Karlsson tel. 0706 309567
 • Jan Toräng tel. 0733 395440.

Kommitténs uppgift är att:

 • vara en länken mellan samfälligheten och fårbönderna Anders och Susanne,
 • regelbundet inspektera stängslet, justera och täta öppningar under stängslet,
 • mäta högspänningen och tillse att spänningen inte kortsluts på grund av t.ex. hög växtlighet,
 • spänna eltråden vid behov,
 • tillse att vattenkar och slangar är på plats och att fåren har tillgång till färskt vatten, 
 • avgöra i vilken ordning och när hagarna ska betas med hänsyn till betestryck,
 • bilda sig en uppfattning om hur många får betet tål med hänsyn tagen till torka, betes beskaffenhet och det ska göras i samråd med fårbönderna,
 • upprätta en lista på tomtägare som är villiga att hjälpa till och kan kallas in med ett par dagars varsel vid tex byte av hage,
 • agera då medlemmar rapporterar ”konstigheter” bland fåren,
 • ofta vistas bland fåren, snacka med dem och ibland bjuda godis för att underlätta "samarbetet" mellan herdarna och fåren vid exempelvis flyttning av fåren mellan hagarna.
Fårkommittén kommer att behöva hjälp av ett antal ”hjälpherdar” så ni som känner för att hjälpa till tag gärna kontakt med någon av ovanstående ledamöter.

Styrelsen genom
Sekreterare
Göran Klaesson 
Läs hela inlägget »

Länkar

-

Senaste nyheter

Arkiv