Nyhetsarkiv

Nyheter

2016 > 10

I samband med bytet av ventilen på sågvägen 21-37 har det tyvärr uppstått problem som gör att vattnet inte kan kopplas på idag, arbetet fortsätter under morgondagen (tisdag den 1 nov.).
I nuläget är vår bedömning att vattnet kommer att kopplas på igen under tisdagen den 1 november.

Vattenkommittén genom
Göran Klaesson

Läs hela inlägget »

Gräs och sly har slagits klart på hagarna helt enligt tidplan. Nu ska resultatet godkännas av Länsstyrelsen och därefter kommer vi få en åtagandeplan för det fortsatta arbetet eller rättare sagt fårens arbete. Resultatet har dokumenterats med hjälp fotografier som har skickats till Länsstyrelsen för godkännande och upprättande av åtagandplan.

Nu har skördaren gjort sitt jobb och skotaren är mitt uppe i att forsla ut allt virke och ris. Eventuellt kommer ytterligare någon arbetsdag behövas i höst för att ta hand om allt "småris", återkommer om detta.

Skogskommittén genom
Göran Klaesson

Läs hela inlägget »

Säsongen börjar närma sig sitt slut och med det även sommarvattnet.
Vattenkommittén har tagit beslutet att stänga av sommarvattnet helgen den 12-13 november om inte vintern slår till med dunder och brak så vi tvingas stänga tidigare.

Efter helgen den 12-13 november kommer vi behöva stänga av hela systemet inkl. vintervattnet för att byta en ventil på Sågvägen, men förhoppningsvis blir det bara över en veckodag. Vintervattnet sätts på direkt efter ventilbytet.

Vintervatten finns för hämtning vid "tappställena" utmed varje stickväg. När det är dags att släppa på igen meddelar vi det i god tid här på hemsidan.

För att undvika att ledningar och vattenlås fryser sönder under vinterhalvåret vill vi påminna er att tömma dessa på vatten. Ledningar som inte är isolerade löper risk att frysa sönder då de exponeras för kyla.

Vattenkommittén genom
Sekreterare
Göran Klaesson

Läs hela inlägget »

Efter att röjning av sly och huggning av småträd, Underskogsröjning har gjorts för att skördaren ska komma åt de lite större träden så har nästa fas inletts. Föreningen har anlitat ett företag som nu är i full gång med hjälp av en skördare avverka skog enligt restaureringsplanen. När skördaren är klar så kommer en skotare för att transportera ut ris och avverkade träd för vidare transport.

På den lilla ängen bakom logen har gräset slagits. Har äver rensat än del utmed Yxvägen och nu är det full fokus på att slå allt gräs på den stora ängen. Länsstyrelsen har besökt oss och besiktigat ängarna, ängarna ska vara slagna till den sista oktober. Efter att vi slaget ängarna ska vi dokumetera resultatet genom fotografier som ska skickas till Länsstyrelsen.

Eventuellt kommer ytterligare någon arbetsdag behövas i höst för att ta hand om allt "småris", återkommer om detta.

Skogskommittén genom
Göran Klaesson

Läs hela inlägget »

Länkar

-

Senaste nyheter

Arkiv