Nyhetsarkiv

Nyheter

2014

Så här i slutet av året vill styrelsen tacka all medlemmar och rikta ett extra stort tack till kommittéer och till alla övriga medlemmar som arbetat och bidragit till att utveckla samfälligheten. Styrelsen vill samtidigt också passa på att tillönska oss alla på Burnäset ett riktigt bra år 2015.

Styrelsen är inne i bugetarbetet och upprättande av verksamhetplanen för 2015 så, hur vill Du utveckla området och ha Burnäset? Har Du idéer och önskemål? Hör gärna av Dig till styrelsen med ett mail då det är viktigt att det inte "bara" blir en styrelsefråga hur Vi vill ha det i vårt område, lekplats, badbryggor, fotbollsplan, rensa stigen runt området, bygga om logen etc. Att investera i vårt område kostar en slant men för att möjliggöra det är det viktigt att vi lyfter upp idéer som kan föreslås årsstämman för beslut.

I och med att året avslutas så påminner vi även om att eventuella motioner till årsstämman måste vara inlämnade till styrelsen senast den sista februari. 

Styrelsen genom
Ordförande
Leif Johansson

Läs hela inlägget »

Vintervatten

Under årets som gått har vi tagit två vattenprov med bästa tänkbara resultat, varit s.k. tjänligt dricksvatten som det då kallas. Nu har Vattenkommittén tagit ett vattenprov efter att sommarvattnet stängts av och vintervattnet har öppnats, resultatet var även den här gången bästa tänkbara dvs. tjänligt.  Läs rapporten under menyn Verksamhet/Vattenanläggning.

Styrelsen genom
Ordförande
Leif Johansson

Läs hela inlägget »

Medlemsmatrikeln har uppdaterats och finns att hämta/läsa under Menyn/Om Samfälligheten/Så fungerar det /Medlemsmatrikel.

Ordförande
Leif Johansson

Läs hela inlägget »

Medlemsmatrikeln har uppdaterats och finns att hämta/läsa under Menyn/Om Samfälligheten/Så fungerar det /Medlemsmatrikel.

Ordförande
Leif Johansson 

Läs hela inlägget »

Ja, då är det snart dags att stänga av vattnet för säsongen! Avstängningen kommer ske söndagen den 2:e november så njut av Alla Helgons-helgen, sen stänger vi för säsongen. Vintervatten finns för hämtning vid "tappställena" utmed varje stickväg. När det är dags att släppa på igen meddelar vi det i god tid här på hemsidan! Om det det finns risk för att tjälen kommer i marken innan den 2 november så kan vi tvingas att stänga av vattnet tidigare än planerat.

För att undvika att ledningar och vattenlås fryser sönder under vinterhalvåret vill vi påminna er att tömma dessa på vatten. Ledningar som inte är isolerade löper risk att frysa sönder då de exponeras för kyla.

Vattenkommittén genom
Ordförande
Leif Johansson

Läs hela inlägget »

Höstens städdag inställd/flyttad till lördagen den 25 april 2015, styrelsen återkommer med arbetsuppgifter och områden när städdagen närmar sig. 

Preliminärt startar vi klockan 09.00 med samling vid Logen.

Finns det önskemål om arbetsuppgifter på föreningens gemensamma områden så kontakta gärna styrelsen alt. någon i Skogsskommittén och lämna förslag.

Styrelsen genom
Ordförande
Leif Johansson

Läs hela inlägget »

Styrelsen vill tacka alla som besökte, hjälpte till och bidrog till att göra Midsommarfirandet vid Logen på Burnäset till ett mycket trevligt och uppskattat arrangemang. 

Firandet var lyckat med många besökare, innan dansen under ledning av Claes startade så hjälptes alla åt att klä och resa midsommarstången.

Ett speciellt tack går till Claes Ahrén med familj som ansvarade för arrangemanget och med hjälp av oilka krafter ordnat med både lotterier, fiskdamm, tipsrunda, lekar och dans.

Stort tack till alla ännu en gång, tack
Styrelsen genom
Ordförande
Leif Johansso
n

loading...
Läs hela inlägget »

För kräftfiske i Burnäsets samfällighetsförenings vatten och arrenderat vatten enligt avtal med Östergötlands Sportfiskeguidning (Sveaskog) gäller följande:

Objekt: Sjön Salstern enligt märkning av lotter 1-60, 50 löpmeter/lott.

Gäller tiden 2014-08-06 kl.17.00 - 2014-12-31 kl. 24.00.

Om intresse för kräftfiske finns, anmälan till:

Marie & Gunnar Wadsby
Stubbväg. 2
Tel. 0703-21 90 82, 0734-18 49 79

Avgift: 300 kr./lott skall betalas in på Burnäsets Samfällighetsförenings bankgironummer: 5490-1376 senast 2014-07-15.

Fiske får ske alla dagar i veckan.
Högst 10 burar/lott och dygn.

Styrelsen utgår ifrån att de som hyrde lotter år 2013, behåller samma lotter i år. Har du inte för avsikt att hyra någon kräftlott i år, vänligen hör av dig till Marie el Gunnar Wadsby omgående.

För nytillkomna medlemmar i samfällighetsföreningen, ta kontakt med ovanstående för tilldelning av kräftlott. Det går även bra att hyra mer än en fiskelott.

 Styrelsen   

Läs hela inlägget »

Välkomna på informationsmöte i Logen torsdagen den 24 juli mellan klockan 19:00-20:00.

Mötet beslutades på föreningsstämman den 26 april och kommer bl.a. beröra följande områden:

  • anslutning av fibernät/bredband
  • hemsidan
  • allmän information från de olika verksamhetsområdena
  • Övrigt/frågor

Styrelsen

Läs hela inlägget »

Välkomna till midsommarfirande på Burnäsets Loge.
14:30 klär vi midsommarstången gemensamt. Ta med blommor och hjälp till.
​Se hela inbjudan här....

Läs hela inlägget »

Länkar

-

Senaste nyheter

Arkiv