Nyhetsarkiv

Nyheter

2015 > 03

Härmed kallas medlemmarna i Burnäsets Samfällighetsförening till föreningsstämma söndagen den 26 april 2015 kl. 11.00, i Logen på Burnäset. Följande handlingar kommer att finnas tillgängliga två veckor innan mötet på hemsidan och/eller hos Hans Norberg Stubbvägen 11:

  • Årsredovisning inkl. Förvaltningsberättelse
  • Revisionsberättelse
  • Förslag till inkomst- och utgiftsstat och debiteringslängd
Välkomna

Styrelsen genom
Ordförande
Leif Johansson

Läs hela inlägget »

Länkar

-

Senaste nyheter

Arkiv