Nyhetsarkiv

Nyheter

2015 > 04

Vårstädning den 25 april 2015, Ett stort tack till alla som hade möjlighet att delta vid vårstädningen. Mycket ris släpades och eldades vilket bidrar till att göra grönområden och skog tillgänglig för oss alla.

Ordinarie föreningsstämma hölls den 26 april 2015 i Logen på Öna. Ett stort tack till alla medlemmar som deltog på stämman och bidrog till en bra dialog på mötet. Årsstämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt här på hemsidan och på anslagstavlorna i området när protokollet blivit granskat och godkänt enligt beslut på stämman. Så snart protokollet är klart så kommer även hemsidan uppdateras med den nya styrelsen, revisorer, "bemanningen" i de olika kommittéerna och på övriga poster.

Styrelsen genom
Ordförande
Leif Johansson 

Läs hela inlägget »

För att ha rösträtt på stämman ska du äga fastigheten i gemensamhetsanläggningen Burnäset Samfällighetsförening (Motala Karlsby GA:1). Är ni två eller flera delägare och inte samtliga är närvarande på stämman, behöver den som är närvarande på stämman fullmakt att företräda den andre/de andra. Går du själv? Be den/de delägare som inte kommer att närvara på stämman skriva fullmakt för dig att företräda dem och ta med dig fullmakten.

För att förenkla ovanstående förfarande finns det nu en blankett upplagd på hemsidan som du kan hämta under Menyn/Arkiv-Ladda Ner/Fullmakt Burnäsets Samfällighetsförening. Det är inget krav på att just den här blanketten används men motsvarande uppgifter ska finnas med vid en fullmakt i annat format.

Styrelsen genom
Ordförande
Leif Johansson

Läs hela inlägget »

Härmed kallas medlemmarna i Burnäsets Samfällighetsförening till en gemensam städdag lördagen den 25 april 2015 kl. 09.30 -- 13.00 (max) samling vid Logen på Burnäset.

Vår uppgift under dagen blir att samla ihop ris, skräp och grenar för att elda. Föreningen kommer att bjuda på enklare förplägnad.

Sören, Jan och Göran i skogskommittén ser fram emot en trivsam vårdag tillsammans. Eftersom vi ska ha förplägnad behöver vi ta upp anmälan för att kunna göra en rätt beställning och att det ska räcka till alla. Anmälan gör ni till Göran senast 22/4  tel: 0141-53104 el 070-5411144 men det bästa är mailen 

Skogskommittén hoppas på stor uppslutning.
Välkomna
Skogskommittén 

Läs hela inlägget »

Länkar

-

Senaste nyheter

Arkiv