Kallelse städdag (uppdaterad)

Härmed kallas medlemmarna i Burnäsets Samfällighetsförening till en gemensam städdag lördagen den 25 april 2015 kl. 09.30 -- 13.00 (max) samling vid Logen på Burnäset.

Vår uppgift under dagen blir att samla ihop ris, skräp och grenar för att elda. Föreningen kommer att bjuda på enklare förplägnad.

Sören, Jan och Göran i skogskommittén ser fram emot en trivsam vårdag tillsammans. Eftersom vi ska ha förplägnad behöver vi ta upp anmälan för att kunna göra en rätt beställning och att det ska räcka till alla. Anmälan gör ni till Göran senast 22/4  tel: 0141-53104 el 070-5411144 men det bästa är mailen 

Skogskommittén hoppas på stor uppslutning.
Välkomna
Skogskommittén 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter