Blankett, fullmakt för ombud

För att ha rösträtt på stämman ska du äga fastigheten i gemensamhetsanläggningen Burnäset Samfällighetsförening (Motala Karlsby GA:1). Är ni två eller flera delägare och inte samtliga är närvarande på stämman, behöver den som är närvarande på stämman fullmakt att företräda den andre/de andra. Går du själv? Be den/de delägare som inte kommer att närvara på stämman skriva fullmakt för dig att företräda dem och ta med dig fullmakten.

För att förenkla ovanstående förfarande finns det nu en blankett upplagd på hemsidan som du kan hämta under Menyn/Arkiv-Ladda Ner/Fullmakt Burnäsets Samfällighetsförening. Det är inget krav på att just den här blanketten används men motsvarande uppgifter ska finnas med vid en fullmakt i annat format.

Styrelsen genom
Ordförande
Leif Johansson

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter