Kallelse extra föreningsstämma och informationsmöte

Härmed kallas medlemmarna i Burnäsets Samfällighetsförening till extra föreningsstämma och informationsmöte torsdagen den 30 juli 2015 kl. 18.00, i Logen på Burnäset. Följande handlingar inför den extra föreningsstämman kommer att finnas tillgängliga två veckor innan mötet på hemsidan och/eller hos Göran Klaesson, Timmersvansen 4:

Motion 1: Utdebitering av halva medlemsavgiften i januari månad för att säkerställa föreningens ekonomi innan föreningens sedvanliga föreningsstämma hållits i april månad.
Motion 2: Fårhållning, inhägnad av hagar för hållning av får under sommartid för att hagarna inte ska växa igen.

Glöm inte att om ni inte avser att delta på stämman utan önskar rösta genom ombud så ska ombudet ha er fullmakt, blankett finns under menyn: Arkiv-Ladda ner.

På informationsmötet som startar cirka 18.30 (direkt efter den extra föreningsstämman) kommer styrelsen ge information om följande områden:
  • Ekonomi, utfall och prognos 2015
  • Allmän info från Skogs- och Vattenkommittéerna
  • Vägar
  • Städdag i höst
  • Städavgift
  • Skräp utmed stränderna, inkl. båtar
  • Kommitté för logen
  • Grannsamverkan
  • Övrigt/Frågor
 Välkomna
Styrelsen genom
Ordförande
Leif Johansson

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter