Protokoll från sommarens möten

Protokoll från sommarens extra föreningsstämma och informationsmöte finns nu tillgängligt under Menyn Arkiv-Ladda Ner, protokollen finns även anslagna på samfällighetens två anslagstavlor på Burnäset.

Styrelsen genom
Ordförande
Leif Johansson

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter