Avstängning - Sommarvatten

Ja, då är det snart dags att stänga av vattnet för säsongen! Avstängningen kommer ske helgen V46 (14-15 november) och i samband med avstängningen så kommer Bravida att byta ett antal tomtserviser. Vintervatten finns för hämtning vid "tappställena" utmed varje stickväg. När det är dags att släppa på igen meddelar vi det i god tid här på hemsidan! Om det det finns risk för att tjälen kommer i marken innan helgen vecka 46 så kan vi tvingas att stänga av vattnet tidigare än planerat.

För att undvika att ledningar och vattenlås fryser sönder under vinterhalvåret vill vi påminna er att tömma dessa på vatten. Ledningar som inte är isolerade löper risk att frysa sönder då de exponeras för kyla.

Vattenkommittén genom
Ordförande
Leif Johansson

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter