Arbetsdag - Städdag

Nu är det dags igen att ta ett tag med uppsnyggning i våra marker efter vindfällor och röjning som skogskommittèn gjort under vintern.

Vi har bara fått positiva erfarenheter av våra arbetsdagar, man lär känna varandra och tycker det är trevligt.
Lättare förtäring kommer att utspisas.
Väl mött söndagen 17 april kl 9:30  samling vid ladan.
 
Viktigt: Anmälan till Göran senast 14/4   mail goran.klaesson@telia.com

Skogskommittén genom
Göran Klaesson

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter