Grannsamverkan - Inbrottsstatistik från Polisen

Lite information till Dig som är boende på Burnäset.

Via länken nedan "Läs mer här" kand du läsa statistik över inbrott i länet. I pdf-filen (Inbrott från polisen mars 2016) finner du stapeldiagram och information om i vilken del av respektive kommun som villa- och lägenhetsinbrotten har ägt rum i under mars 2016.

Läs mer här

Gunilla Lundin, samordnare grannsamverkan
genom
Ordförande
Leif Johansson

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter