Handlingar till föreningsstämman - Uppdaterad

En justering har gjorts i Utgifts- och inkomststat 2016. Under punkt 5.7, stängslets placering i meter har ökats från 15 till 20 meter från tomtgräns. Justeringen är gjord med anledning av ett utslag i Miljödomstolen avseende "20 meter skyddsavstånd mellan häst och planlagt område (fastighet)". Det finns inget hinder mot att en särskild överenskommelser träffas mellan enskild fastighetsägare och ägaren av hagen för stängslets placering närmare än 20 meter från fastigheten.

Justerat underlag finns att hämta via länken nedan.

Nu finns handlingarna till föreningsstämman att ladda ner här på hemsidan. Underlagen finns under Menyn: Arkiv-Ladda Ner och 2016 Föreningstämma. Styrelsens hoppas och önskar att ni alla tar del av underlagen och deltar på föreningsstämman lördagen den 16 april 2016 klockan 11.00 i Logen och aktivt deltar i beslut och framför era synpunkter.

Har frågor och funderingar på underlaget så dra er inte för att kontakta någon av oss i styrelsen.

Not: För att ha rösträtt på stämman ska du äga fastigheten i gemensamhetsanläggningen Burnäset Samfällighetsförening (Motala Karlsby GA:1). Är ni två eller flera delägare och inte samtliga är närvarande på stämman, behöver den/de som är närvarande på stämman fullmakt att företräda den andre/de andra. Går du själv? Be den/de delägare som inte kommer att närvara på stämman skriva fullmakt för dig att företräda dem och ta med dig fullmakten, så får du rösta! 

Glöm inte heller att anmäla er till städdagen som äger rum söndagen den 17 april.

Välkomna
Styrelsen genom
Ordförande
Leif Johansson

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter