Protokoll från stämman

Protokoll från föreningsstämman finns nu tillgängligt under Menyn Arkiv-Ladda Ner, protokollet finns även anslaget på samfällighetens två anslagstavlor på Burnäset.

Styrelsen genom
Sekretare
Göran Klaesson

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter